SHARE

Самуилските язовири „Желязковец“ и „Богданци“ изчезнаха от картата на Лудогорието. Поне физически.

Няколко месеца след публикациите в „Екип 7“, че водоемите са почти пресушени и местните хора се съмняват в умишлено и системно източване, проверка на медията установява, че в тях вече няма капка вода, а коритата им са се превърнали в ниви.

При полезен обем от 1.4 млн. кубика, в последните години преди да изчезне „Желязковец“ умишлено бе държан пълен на 50 % като предпазна мярка. Това ще рече, че 700 000 кубика вода са се изпарили.

Солидна вместимост е имал и язовир „Богданци“ – 0.540 млн. кубика пълен обем. Тъй като е напълно пресушен, настоящият концесионер „Аква план груп“ ООДС, вече е поискал предсрочно прекратяване на договора. След разтрогването му ще бъде стартирана нова процедура в търсене на нов изпълнител, обясниха за „Екип 7“ от ресорния отдел в Община Самуил.

Язовирът край Желязковец преди

За това, че там е имало язовири, вече подсказват само стърчащите нелепо табели „Къпането забранено!“ и рейки за измерване на нивото на водата. В добра композиция за художествена фотография на сушата са „изплували“ и още два артефакта – мрежа за улов и самотна лодка.

Язовирът край Желязковец сега

Самуилският язовир „Желязковец“ очевидно е точен умишлено – при извършен оглед е констатирано нарушаване на целостта на бетоновата шахта, осигуряваща достъп до изпускателните кранове. Това става ясно от писмо, изпратено от „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ в отговор на поставени от „Екип 7“ въпроси.

На 14 октомври в статия, озаглавена „Два язовира изчезнаха от картата на Лудогорието“, медията разказа, че коритата на водоемите край Желязковец и Богданци са се превърнали в ниви.

Текстът бе продължение на публикации от началото на тази година, когато за пръв път „Екип 7“ алармира за пресушаването на съоръженията. Тогава в язовира край Желязковец бе останало съвсем малко вода, сега е абсолютно сух. Разследването доведе до извода, че няма как само засушаването да е причина за пресъхването на големия язовир /няколко пъти по-голям от двата язовира на Пчелина, взети заедно/ и че вероятно има и човешка намеса.

Какви мерки са предприети от февруари досега, установени ли са злоумишлени действия на яз. „Желязковец“ и какво следва попита „Екип 7“ „Напоителни системи“, които го стопанисват. Предоставената от тях информация вижте без съкращения:

l .Какви действия сте предприели по компетентност от февруари тази година до момента?

Дейностите от текущата експлоатация на яз. „Желязковец“ се изпълняват и не са преустановени. Поддържа се изправното техническо състояние на мокър откос, сух откос и корона. Почиства се от тревна и храстовидна растителност мокър и сух откос. Поддържа се проводимостта на дерето след основния изпускател. Извършват се периодични огледи от експлоатационния персонал на насипната язовирна стена – сух и мокър откос, и корона, за наличие на негативни явления вследствие на съсъхване на земния насип. Поради установен значителен натлак в чашата на язовира е възложено геодезично заснемане, при което е установено отложен твърд отток, надхвърлящ проектния мъртъв обем на язовира. В процес на изпълнение е надграждане на входна шахта на основен изпускател.

2. Установихте ли злоумишлени действия и ако да – сезирани ли са за това компетентните институции?

По повод статия за яз. „Желязковец“, публикувана във Вашия вестник и излъчен репортаж в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия /и двете от началото на февруари 2020 г./, незабавно сезирахме компетентните органи за нерегламентирано боравене с изпускателните кранове на язовира. При огледа бяха констатирани следи от нарушаване целостта на бетоновата шахта, осигуряваща достъп до тези кранове.

В хода на проверката на основание чл. 65 от Закона за МВР на едно от лицата, давало изявления в медиите, е съставен предупредителен протокол. От наша страна бяха предприети действия по допълнително техническо обезопасяване на съоръженията към язовира, за което сме уведомили компетентните органи.

3. Има ли яз. „Желязковец“ някакви притоци или се пълни изцяло от валежи?

Яз. „Желязковец“ е изграден на река Лешникова – десен приток на река Бели Лом, която води началото си от район между селата Студеница, Трем и Висока поляна. Реката е с множество притоци. Основният отток се формира вследствие на валежи и снеготопене във водосборната област на язовира.

4. В случай, че язовирът вече го няма на картата, какво следва – бракуване, отдаване под наем за други цели или нещо друго?

Яз. „Желязковец“ не е изчезнал от картата. Липсата на акумулирани водни маси във водохранилището на язовира не са основание за предприемане на действия за бракуване на съоръжението или други визирани от Ваша страна. Причина за липсата на акумулирани водни маси във водохранилището е значително намаления отток по реката, който практически от средата на 2019 г. не достига до чашата на язовира. По отношение на валежите е нормално наличието на цикличност, като периоди с валежи под средните и периоди с валежи над средните за района. Поддръжката на съоръжението язовирна стена и прилежащите й елементи ще продължи да се изпълнява от „Напоителни системи“ ЕАД клон Долен Дунав.

5. В коритото на язовира се виждат следи от изкопни дейности, бихте ли могли да ни кажете каква е била целта им, ако са се случили с Ваше знание?

Забелязаните от Ваша страна изкопни дейности в чашата на яз. „Желязковец“ са част от експлоатационната дейност, която се осъществява и не е преустановявана от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Долен Дунав, независимо от наличието или липсата на акумулирани водни маси. Дейностите се извършват от служители и с механизация на клона. Изпълняват се дейности по надграждане на бетоновата входна шахта на основния изпускане на язовира. Тези дейности са продиктувани от установения натлак в чашата на язовира над проектния такъв и са планувани като ремонтни дейности.“

Източник: Ekip7.bg

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.