SHARE

Кой къде отива след изтичането на мандата?

Въпросът, който обичайно застава в последните дни на всеки състав на Висшия съдебен състав, сега е особено актуален. Защото през лятото парламентът даде на кадровиците нов „бонус“ – с промени в закона им разреши да не се връщат задължително на старите си местоработи като магистрати, а да изберат „равен по степен орган на съдебната власт“. В прочита на мнозина несъгласни с екстрата тя бе разтълкувана като възможност членове на ВСС, дошли от страната, да останат да работят в София, да „прескочат“ от едни съд или прокуратура в други, както и кадровици от прокурори автоматично да станат съдии и обратното. При положение че за подобни премествания и преориентирания редовите магистрати се явяват на конкурси.

Мандатът на действащия седми поред състав на ВСС изтича след броени дни – на 3 октомври. А проверка на De Fakto показва, че прогнозите вероятно ще излязат верни.

Любопитството е към идното битие на 22-та изборни членове на съвета от професионалната и от парламентарната квота, чиито 5 години като кадровици свършват. („Тримата големи“ – председателите на ВКС и на ВАС и главният прокурор, се движат в друг мандат и по други правила.)

Неколцина от изборните членове на ВСС преди избора им в съвета не бяха в съдебната власт и за тях „екстрата“ няма как да важи – в този списък са Юлиана Колева, Незабравка Стоева и Васил Петров, те са вписани като адвокати.

Какво обаче ще се случи с останалите?

Двама излизат в пенсия – Светла Петкова от съдийската колегия и Розалин Трендафилов от прокурорската. Като Светла Петкова ще е и съдебен заседател в Софийския градски съд – тази година тя бе избрана от Столичния общински съвет, но забави „встъпването“ до изтичането на мандата й в съвета.

По неофициална информация желание да останат в София са декларирали Галя Георгиева и Каролина Неделчева от съдийската колегия. За Георгиева, която преди избора във ВСС бе наказателен съдия в апелативния съд в Пловдив, се твърди, че ще отиде в апелативния спецсъд. Неделчева, граждански съдия от окръжния съд във Варна, по новите правила на закона може да кандидатства и за СГС, и за столичния окръжен съд, и за две административни съдилища – тези в София-град и София-област. Според кадровици обмисляла варианти за административното правосъдие.

Голяма е вероятността в София да остане и Даниела Костова, наказателен съдия от окръжния съд във Варна преди избора й във ВСС. Тя обмисляла вариант за първоинстанционния спецсъд.

Накъде се е насочила Елка Атанасова, бивш окръжен прокурор на Благоевград, засега не е ясно.

Магдалена Лазарова, прокурор от апелативната прокуратура в София заявява желание да се прехвърли в съда. Най-вероятно в апелативния спецсъд, тъй като в наказателното отделение на Софийския апелативен съд вакантни длъжности нямало.

Връщам се в Сандански, сам декларира представляващият ВСС Димитър Узунов пред журналисти преди време. Неговата съдба се следи с интерес, защото той единствен в този съвет дойде от районен съд, макар и като негов председател. Е, новата екстра му дава възможност да поиска преместване в Софийския районен съд, но там не е най-уютното място за работа, в СРС са заринати с дела и свръхнатоварени. Пък какво ще става после, ще видим.

Заявления да бъдат възстановени на старите си длъжности са депозирали Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Соня Найденова, Камен Иванов и Калин Калпакччиев. Ковачева и Карагьозова се връщат във Върховния административен съд. Иванов и Калпакчиев – в наказателното отделения на Софийския апелативен съд (дори и да няма вакантни места, за тях трябва да се открият по силата на закона). Соня Найденова се завръща като граждански съдия в СГС.

В Софийския градски съд се връща и Мария Кузманова, работила в търговското отделение. Милка Итова също е от СГС, граждански съдия.

Бившият зам. главен прокурор Михаил Кожарев би трябвало да бъде възстановен във Върховната административна прокуратура (вече няма пречка да отиде и във ВКП). За Румен Боев се твърди, че се завръща в апелативната прокуратура в Пловдив.

Бившият зам.-директор на националното следствие Румен Георгиев също се завръща – в НСлС. Там бе открит и щат за трети зам.-директор и не е изключено той да заеме поста.

Ясен Тодоров заявява, че се връща в столичното следствие, което е отдел към СГП. За него се твърдеше, че е бъдещ кандидат за шеф на националното следствие, но той отрича.

Засега това са вероятностите. Какво ще стане, предстои да видим – още повече че и веднъж възстановени на старите места, бившите членове на ВСС могат да бъдат командировани на по-високи позиции.

Автор: Елена Енчева

Текстът е препубликуван от специализирания на правна тематика сайт Defakto с тяхно разрешение. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.