SHARE

На вниманието на завършилия нещо в Свищов финансов министър Вл. Горанов и завършилите други неща другаде надлежни властници – яхнали ведомствата, бивши собственици на продадените на безценица имоти:

Член 40 от Закона за задълженията и договорите постановява, че ако представителят и третото лице се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за последния.

За да няма неразбрали поради акъл, образование и „политическа воля“:

1) „представители“ са охраненият областен управител на София, съответно оня, продал Дипломатическия клуб;

2) „третото лице“ са подставените лица на #кой, купили двата имотеца за жълти стотинки;

3) „вредата за представлявания“ е за всеки български гражданин, който е обран с тия две сделки;

4) искът за прогласяване на нищожността на сключените сделки се предявява пред Софийския градски съд. Ако някой вече се е намъкнал в имотите, може да се предяви направо като ревандикационен.

И пак за да няма позоваване на собствена дебилност – не ми е важно прокуратурата за пореден път да се провали в наказателното преследване на охранени еничари на #кой.
Важно ми е имотите да се върнат, а ако ще се продават, това да стане като хората.

* Доц. д-р Кристиан Таков е преподавател по право в СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Арбитражния съд към БТПП. Коментарът му по повод скандалните сделки за царските конюшни в центъра на София и Дипломатическия клуб в Бояна е публикуван първоначално във фейсбук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.