SHARE

“Ако искаме да научим магистратите наистина да бъдат себе си, добре е те да бъдат по-смели и по-честни в своята позиция. Само така ще се формира една достатъчно голяма критична маса, която да поиска промяната и промяната да се случи. Противното е само някакви агенти на промяната, които само ще продължат да си говорят, без да има реални стъпки.“

Това каза председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, като коментира и констатациите в новия доклад на Европейската комисия.

“В доклада на няколко места пише, че има съмнения за външни влияния върху Висшия съдебен съвет, че при избора на административни ръководители не се чуват аргументи. И всъщност това, което стана във вторник, доказа констатациите, които са изписани много преди това.”

Във вторник съдийската колегия на ВСС отказа да назначи избраната на общо събрание на съда Албена Ботева за и.ф. председател на Софийския районен съд, въпреки че тя бе избрана от своите колеги за ръководител на съда. По този начин ВСС влезе в противоречие с новите изменения на Закона за съдебната власт в часта за съдийско самоуправление. А именно възможността съдиите сами да номинират своите административни ръководители.

Междувремнно съдиите от СРС отново номинираха Албена Ботева за председател на съда заедно с другата предложена номинация на Борис Динев.

“За мен съдия Ботева е моралният победител”, коментира Лозан Панов.

Вижте какво друго каза той от кадрите на Георги Пламенов.