SHARE

От началото на февруари, в навечерието на Луковмарш, личности с позиция подкрепят „Манифест: Заедно срещу езика на омразата“ чрез лични послания на фейсбук страницата на инициативата. Манифестът е подписан за първи път през септември 2018 г. от кмета на София Йорданка Фандъкова, зам.-министъра на външните работи Георг Георгиев и председателя на организацията на евреите “Шалом“.

Публикуваме целия текст на Манифеста:

С уважение помним и няма да забравим, че в историята на страната ни е вплетена златната нишка на традиционна толерантност към различните от нас, независимо от тяхната етническа, национална или религиозна принадлежност.

Помним още многото уроци от историята на Европа и света, които демонстрират съдбоносните последици от липсата на толерантност и как гибелното пътуване към геноцида започва с изричането на първите думи на омраза.

Помним акта на спасение на българските евреи преди 76 години, който освен морален подвиг сам по себе си се е отплатил многократно и продължава да се отплаща с благодарност, обич и уважение към спасителите. Разбираме, че онези, които мразят, оставят наследство от пепел и развалини.

Осъзнаваме отговорността на нашето поколение да съхрани традицията на толерантност и да учи своите наследници на уроците от историята, за да сме сигурни, че идните поколения ще пазят и продължат тази традиция.

Подписваме настоящия Манифест като лично обещание, че ще противостоим на нетолерантността и речта на омразата.

Подписваме настоящия Манифест с разбирането, че конституционната и законова защита на свободата на словото не се простира върху речта на омразата.

Подписваме настоящия Манифест като обещание не само да не използваме реч на омразата, но също никога да не мълчим и стоим безучастно, когато други го правят.

Подписваме настоящия Манифест като обещание да действаме решително и своевременно, когато и където бъде използвана реч на омразата, в обществен или политически контекст, в личен разговор, в социалните мрежи, на стадиона, по стените на сградите или по улиците на страната, било то писмено или устно.

Подписваме настоящия Манифест с поглед в бъдещето, с визия за България като място без реч на омразата, където всеки град и село е място на толерантност, и с обещанието да сме неуморни в преследването на тази визия, докато тя се превърне в реалност.

Февруари 2019 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.