SHARE

Проучване на междукултурните тенденции в евро-средиземноморския регион показва, че миграцията не се възприема като най-важния проблем от живеещите в региона.

Проучването обхваща 13 държави – 8 членки на ЕС (Австрия, Хърватия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Португалия  и Холандия) и 5 държави от Южното и Източното Средиземноморие (Алжир, Израел, Йордания, Палестина и Тунис), като са интервюирани 13 000 души в периода септември-ноември 2016 г. To е проведено от Ipsos-Mori по поръчка на международната фондация „Анна Линд“.

Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от изследваните лица от ЕС асоциират средиземноморския регион като регион със споделена история и начин на живот, включително кухня, като регионът се асоциира с миграция, нестабилност и източник на конфликт от много по-малко хора.

За разлика от интервюираните от ЕС изследваните от самия средиземноморски регион се фокусират повече върху миграцията, която е с близки показатели с други водещи асоциации за региона, като гостоприемство, близко културно наследство и история и начин на живот.

Интерюираните от 13-те държави посочват като най-достоверен и използван източник на информация телевизията. В избора кои медии да заемат второ и трето място обаче жителите на двата региона се разминават. Голямата изненада в проучването е при резултатите сред жителите на държавите от ЕС, които не възприемат онлайн и социалните медии като достоверни източници на информация. Изследваните лица от 8-те държави – членки на ЕС, нареждат печатните издания и документалните филми на второ и трето място на предпочитани източници на информация. Докато държавите от Южното и Източното Средиземноморие показват висок процент на доверие към онлайн медиите, поставяйки ги на второ място в проучването, следвани от книгите.

Проучването също така се фокусира и върху влиянието на образованието и младежките инициативи в евро-средиземноморския регион. Резултатите показват, че мнозинството от интервюираните вярват, че инвестициите в младежки инициативи и образование имат положителен ефект и дори ги определят като най-добрия отговор на конфликта и радикализацията. Висок процент от жителите на региона подкрепят и участието на младежи в различни публични изяви, програми за образователен обмен сред жителите на Средиземноморието, както и участието в различни културни инициативи.

Проучването е третото, което изследва междукултурните тенденции в евро-средиземноморския регион, направено от фондация „Анна Линд“. То е представено в Малта в навечерието на „Регионалния диалог между ЕС и Юга“ и е сред главните акценти на програмата с активности, които организира фондацията.

Фондация „Анна Линд“ е създадена през 2005 година като международна организация от държавите партньори от eвро-средиземноморието и Европейския съюз по време на “Процеса от Барселона” като главна институция за междукултурен диалог сред жителите на региона. Тя представлява съвкупност от организации, включващи граждански обществени организации, посветени на популяризирането на междукултурния диалог и отношението към различните в този регион. Тя се стреми да насърчава междукултурния обмен и взаимното разбирателство чрез общи проекти, създадени между гражданските общества.

Фондацията е партньор на инициативи със социална и културна насоченост, включително семинари за изграждане на капацитет, тренировъчни семинари, културен обмен, преводи и съвместни академични проучвания, награди, семинари и публични дебати. Фондация „Анна Линд“ работи в партньорство с много институции. Някои от дългосрочните й инициативи са сътрудничествата с ЮНЕСКО, Лигата на арабските държави, Съветът на Европа, „Алианс на цивилизациите“ на ООН, Организацията за образование, култура и наука към Арабската лига, Ислямската организация за образование, наука и култура, Евро-средиземноморския университет и с регионални мрежи, които работят в евро-средиземноморския регион.

Повече информация и достъп до целия доклад на фондация „Анна Линд“ за междукултурните тенденции на ерво-средземноморския регион, можете да откриете тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.