SHARE

От Емил А. Георгиев във Фейсбук

– Обвинението на подсъдимия Прокопиев представлява съвкупност от правно регламентирани деяния, обявени за противоправни.

– За да е съставомерно обвинението по отношение на подсъдимия Дянков е необходимо същият да е въздействал и манипулирал членовете на Надзорния Съвет на АПСК,който контролирал решенията на ИС на АПСК, за което не съобщи нито един свидетел.

– Единственото обвинение на Трайков е, че като принципал на ДКК (Държавната консолидационна компания – бел. ред.) е изпълнил разпореждането на МС за подписване на съгласие за извършване на приватизация. В това съгласие липсва конкретизация на цена на акция, тъй като Трайков няма задължение, а и компетентност да посочва цена.

– За съдебно-счетоводната експертиза на прокуратурата спецсъдът казва: “Не мога да приема за обичайна практика натъкмяването на числа, с оглед получаване на резултат, който не почива на верни математически изчисления и здрава логика. Логиката , от която изхожда настоящия съдебен състав е да се СРАВНЯВАТ ЕДНАКВИ ВЕЛИЧИНИ, ЕДНАКВИ ПЕРИОДИ, НАПРАВЕНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПО ЕДНА И СЪЩА ФОРМУЛА.”

Заключението е, че прокуратурата през цялото време е била наясно с несъстоятелността на тезата си, но въпреки всичко я е поддържала, т. е. действала е умишлено. Последното ще бъде от значение, след като оправдателната присъда се стабилизира и се стигне до определяне размера на вредите, които данъкоплатците ще трябва да изплатим на подсъдимите по този фарс.

Вижте пълния текст на мотивите на съдия Вилислава Ангелова в Дневник.

SHARE