SHARE

Първото, което си казах, когато разбрах за въвеждане на квадратчето „Не подкрепям никого“ (НПН), беше, че най- после ще мога да съм откровена. Дори не подозирах какви „екстри“ и съпътстващи възможности могат да се открият пред гражданското общество чрез него.

Сега, когато пред мен стоят принципни пречки да подкрепя която и да било от двойките на балотажа, разбирам, че имам начин да влияя върху избора им, при това именно чрез неподкрепящото квадратче. Нещо повече, на този етап то може да изиграе най-съществена роля за движението на демократичните процеси и бързам да споделя отговорите на важните въпроси, които може би стоят и пред теб:

1. Ще има ли неподкрепящо квадратче на балотажа?

Да, ще има.
Предвидено е по закон и ще бъде разпечатано върху всяка бюлетина наред с имената на кандидатските двойки, участващи на балотажа.

2. Ще се брои ли вотът за НПН и ще влияе ли на резултата?

Да, ще се брои и ще влияе.
Съгласно Изборния кодекс гласът, отбелязан в бюлетината с квадратчето „Не подкрепям никого“, е действителен и е част от общият брой действителни гласове (чл. 332, ал. 1, т. 7 и чл. 334, ал. 3 от ИК). Следователно в крайния резултат ще се отразят процентите за НПН също както и за всяка от двойките, съразмерени спрямо общия брой действителни гласове.

3. Ще има ли смисъл НПН, вместо да отида за риба или изобщо да задраскам бюлетината?

Да, ще има смисъл.
Ако пуснеш глас за НПН, ти казваш няколко неща едновременно: 1. че си гражданин, който съзнава и желае да реализира правото си да избира; 2. готов си да поемеш отговорност за управлението на държавата; 3. не даваш властта си на никоя от двойките на балотажа.
Ако не отидеш да гласуваш или направиш бюлетината си недействителна, просто не си в сметките, които други ще сглобят вместо теб, защото резултатите ще се изчисляват на база постъпили действителни гласове. Така оставяш кандидатите да съберат вот, който ще се съразмери САМО спрямо гласувалите, не и спрямо твоята воля, сиреч отваряш възможността да излязат с по-висок процент спрямо този, който биха имали, ако ти кажеш НПН.
Ако искаш да им кажеш, че не им даваш властта си, можеш да го направиш единствено чрез квадратчето „Не подкрепям никого“, защото то ще се брои. Следователно, колкото повече действителни неподкрепящи гласове, толкова по-ниска степен на легитимност ще има победителят.

4. Ще има ли смисъл НПН, при положение че в крайна сметка ще има определен победител?

Да, ще има смисъл, при това какъв!
Вярно е, че процедурата по избора ще приключи с решение на ЦИК, с което ще обяви окончателните резултати. Но така също е вярно, че с решението на ЦИК победителят не встъпва в длъжност и не става автоматично президент. За да стори това, той ще трябва да положи клетва в срока по чл. 345 от ИК – три дни преди изтичането на пълномощията на действащия президент, и ще встъпи в длъжност от деня на изтичане на пълномощията на действащия президент.
Следователно, в периода от обявяване на резултатите от ЦИК до деня на полагане на клетва ще е оповестена и известна реалната подкрепа, която кандидатът, обявен за победител, е събрал. Така, ако се окаже, че сборът от неподкрепилите гласове заедно с гласовете за другия кандидат са доволно повече от тези за обявения за победител, то ще му е невъзможно да положи клетва като „обединител на нацията“. Дори и да го направи, властта му ще е крехка, защото ще е с ниска представителност.
Отделен е въпросът, че при това положение ще има и отворена врата за оспорване на резултата, тъй като съгласно чл. 93, ал. 4, изр. второ от конституцията: „Избран е кандидатът, получил повече гласове“, но липсва уточнение да са „повече от другия кандидат“. При положение че изчисленията се правят на база действителни гласове, то логичното систематично тълкуване на текста ще е избраният да е получил „повече от действителните гласове“. Нали разбираш, че ако гласуваш с НПН, намаляваш шансовете гласовете за избрания да са повече от половината действителни гласове.

Следователно не просто има смисъл от НПН. То е реален способ да влияеш на избора.

Защо да си мислим, че победителят ще се разколебае да встъпи в длъжност при ниска подкрепа? Защото така е в отношенията в демократичните общества. Трябва да сме наясно, че властта си е наша и като сме заявили чрез НПН, че не му я даваме, значи не я даваме и ще трябва да е готов да се изправи в челен сблъсък с последващата съпротива, изразена в умствена и морална опозиция на неморалността да изпълни формално условията по встъпване в президентски функции въпреки разбирането му, че фактически и реално няма нужната подкрепа. През целия мандат ще го обезсърчаваме в очакванията, докато го заставим да признае съпротивата на духа ни. Да видим готов ли ще е да влезе в това.

SHARE
Грета Ганева е адвокат от Софийската адвокатска колегия. Магистър по право на Европейския съюз. Експерт по права на човека.