SHARE

Избори идат! Партиите ни припомнят болезнено познатото ни: никой не може да ти даде толкова, колкото аз мога да ти обещая. Програмите са важни и на запад от нас те биват гледани под лупа, анализирани и критикувани.

Вече представихме акценти от предизборната програма на ГЕРБ и тази на „Нова република“, като в следващите дни ще ви представим и програмите на другите партии. 

Днес ще представим акценти от предизборната програма на БСП, но преди това държим да изведем няколко цитата от политическата програма на столетницата:

“БСП е партия на социалистическия идеал, социална партия, посветила се на историческото преодоляване на капитализма като процес на неговото последователно ограничаване и обезсилване.

И този:

“Още преди повече от столетие и половина в Комунистическия манифест Маркс и Енгелс разкриха помитащата всякакви прегради мощ на глобализиращата се капиталистическа система, посочвайки, че чрез експлоатацията на световния пазар буржоазията превърна производството и потреблението на всички страни в космополитически. На мястото на старото местно и национално самозадоволяване и затвореност се появява всестранна размяна и всестранна зависимост на нациите една от друга.”

Не, това не са цитати от манифест на БКП, това са извадки от последната политическа програма на партията. Та след като знаете, че ще “преодоляват капитализма”, може да видим обещанията им за тези избори:

“Искаме България, опряна на корените си, и в културата, и в духовността, и в българщината

(Планова) Икономика

Създаване на фонд „Индустрия“ с начален капитал от 500 млн. лв. за дялово финансиране на предприятия, изпълняващи определени критерии: десетгодишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип.

Увеличаване капитала на фонд „Иновации“ със 150 млн. лв., с акцент подкрепа на млади български инженери и специалисти, които да основават свои фирми и да развиват свои марки.

Преструктуриране на Националния гаранционен фонд. Държавата запазва мажоритарен пакет във фонда и привлича допълнителен ресурс, давайки възможност на банки, инвестиционни фондове и застрахователи да участват посредством Националния гаранционен фонд.

Допълване ролята на Българската банка за развитие с ясен мандат за стимулиране на експорта на българските предприятия в чужбина.

– Строеж на АЕЦ “Белене”: Държавна подкрепа за развитие на големите български енергийни инфраструктурни проекти: АЕЦ „Белене“, директна газова връзка с Русия и всички останали проекти с доказана икономическа ефективност и спазване на екологичните норми.

– Удвояване обхвата на домакинствата, които получават енергийни помощи – от 250 хиляди на 500 хиляди домакинства.

– Спешни действия за оздравяване на БДЖ чрез двегодишна държавна гаранция за изплащане на задълженията към кредиторите и последващи действия за рефинансиране на дълга.

– Въвеждане на тол-система по магистралите и транзитните първокласни пътища по страната.

– Отмяна на процедурата по концесия на летище София и развитието му като стратегическа инфраструктура с държавно управление. Назначаване на професионален мениджмънт с конкурс.

– С наименованието „свежи плодове и зеленчуци“ могат да се категоризират само плодове и зеленчуци, произведени на територията на България.

– В асортимента на търговските вериги с годишен оборот над 2 млн. лв. задължително да се въведат следните минимални прагове за произведени в България продукти: 51% плодове и зеленчуци в сезона на производството им и 30% – извън него, 70% мляко и млечни продукти, 25% месо и месни продукти (без пилешко), 50% пилешко месо, 75% вино и спиртни напитки.

Плавен изход от „плоския“ данък. Въвеждане на 20% данък върху доходите на физически лица (заплати, наеми) с приходи от над 120 000 лева годишно.

Образование

Публично финансиране само на държавните и на общинските училища.

“Пресичане на подмяната на българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социалистическия период в България.”

Увеличаване на учителските заплати с не по-малко от 15% през първата година на мандата и 40% в края на мандата.

Задължителен труд за студенти по медицина. Приемане законови нормативи за подписване на предварителни договори с обучаващите се по медицина по държавна поръчка, които след завършване на образованието и специализацията си да работят в България за период от 50% от времето, платено за обучението им. Същото да важи за обучението на стоматолози, медицинските сестри, акушерки и лаборанти.

Външна политика

Развитие на отношенията с Русия, Китай, Индия и други държави за разширяване на пазарите и привличане на инвестиции.

Външната политика ще е ориентирана за подобряване и развитие на отношенията с Русия, в това число предприемане на конкретни инициативи и стъпки в сътрудничество с другите страни членки, за отпадане на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия.

Правосъдие

Силно ограничаване на възможностите за връщане на делата от съда на прокуратурата.

Въвеждане на стриктни срокове, както и на „жалба за бавност“ в наказателния процес. 

Разширяване кръга на престъпленията, при които наказателното производство започва по инициатива и решение на пострадалия (т.нар. частно обвинение).

С цел премахване на корупционни практики “ще променим някои текстове в ЗОП”, като например: ясно и конкретно дефиниране на елементите „същественост“ и „непредвидени обстоятелства“.

Цялата предизборна програма на БСП може да прочетете тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.