SHARE

В последните седмици едно становище на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) доби сериозна негативна публичност. За улеснение можем да го наречем „сгазеният пешеходец е виновен„. Поводът да се даде това становище е тълкувателно дело №2/2016 г., което беше образувано пред Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, за да отговори на въпроса: има ли съпричиняване от пешеходец, който е пострадал при ПТП по време на пресичане. Делото беше образувано по искане на главния прокурор и министъра на правосъдието, за да отговори на обществените реакции и да се уеднакви практиката на съдилищата в тези случаи. Конкретен повод за внасяне на исканията стана присъдата по делото за смъртта на Лора Казанлиева, която беше блъсната от мотоциклетист на пешеходна пътека във Варна през 2011 г., за което извършителят Диян Станчев получи 2 години лишаване от свобода.

В становището, внесено във ВКС от името на ВАдвС, беше записано, че ако пешеходецът пресича по пешеходна пътека в нарушение на Закона за движение по пътищата (ако не е подал сигнал с ръка и др.), не може да се позовава на предимство и че не във всички случаи водачите са длъжни да спрат и да дадат предимство на пешеходеца. Именно това възмути значителна част от хората и предизвика оживени обществени дискусии и поредица от критични журналистически публикации.

Без да коментираме същността на самото становище, тъй като окончателната дума е на ВКС, ще се спрем на един неизвестен на публиката детайл, а именно КАК ВАдвС прие това свое становище?

Съгласно Закона за адвокатурата ВАдС заседава най-малко веднъж в месеца и се свиква на извънредно заседание от председателя или от 1/3 от членовете (5 души) с писмена покана. За да приеме решение ВАдвС, е необходимо да присъстват поне 2/3 от членовете (10 души), а решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите (не по-малко от 6 души).

Заедно с група колеги адвокати от София и страната се поинтересувахме има ли свикано заседание, на което да е било обсъдено и прието решение за одобряване на Становището по т.д. №2/2016 г.? За наше голямо учудване се оказа, че по сведение на поне 1/3 от членовете на ВАдвС няма свиквано и провеждано заседание, на което да е обсъждано и приемано такова решение! Членове на ВАдвС директно заявиха публично във фейсбук, че съветът не е обсъждал и приемал и няма такова становище.

Значи, НЯМА становище на ВАдвС, а на някой/някои индивидуални негови членове, маскирани зад фасадата на съвета, подсигурена от подписа на председателя.

Съгласно Закона за адвокатурата ВАдвС изготвя становища по тълкувателни дела на ВКС и ВАС, които би следвало да бъдат приемани по реда за взимане на решения от съвета, но отново: не откриваме нито едно решение на ВАдвС за приемане на становища на официалната му страница. Това, за съжаление, не е нещо необичайно за съвета, който няма трайна практика да публикува решенията си под претекст, че те засягат преди всичко българските адвокати и не следва да стават публично достояние. По-големият въпрос тук е, че редовият български адвокат, дори и при най-голямо старание, не би могъл без специално съдействие и връзки да се информира за повечето решения на ВАдвС.

И тук се връщаме на самото становище. На писмени запитвания от група адвокати, сред които и председателите на адвокатските колегии в Пловдив и Благоевград, които бяха внесени във ВАдвС преди няколко дни, все още няма никакъв отговор от председателя на съвета на въпросите кога, как и по какъв ред е прието спорното становище.

Председателят на ВАдвС изпълнява решенията на съвета и щом адв. Ралица Негенцова (която е председателят, бел. ред.) е подписала и изпратила в ОСНК становището, би следвало да има решение на ВАдвС за приемането му.

В публичното пространсто обаче единствено членът на съвета адв. Милен Ралчев излезе с разяснения по становището. По сведения от частни разговори на колеги с адв. Ралчев той не е отрекъл, че е автор на становището. Интересен факт от професионалната биография на уважавания колега е, че той заедно със своя баща, адв. Борислав Ралчев, бяха защитници именно на Диян Станчев, който уби Лора Казанлиева на пешеходна пътека.

Как стана така, че именно адвокат, който е защитавал извършител на подобно престъпление, написа и ВАдвС внесе като свое становище, което в значителна степен оневинява водачите на МПС за сметка на пешеходците? Въпрос, който за момента също остава без отговор.