SHARE

Често хората се питат как комунизмът и дори фашизмът – тоталитарни и античовешки като есенция идеологии – успяват да намерят толкова поддръжници въпреки фактите.

Две основни причини:

(1) център и фокус на тези идеологии е малкият, бедният и често необразованият човек, като такива хора в кризисни времена винаги са мнозинство;

(2) държавата обещава да направи за него нещо, а не обратно – от него усилия не се изискват, освен да подкрепя и следва указания.

В техен противовес за либерализма:

(1) център и фокус е независимият човек, който не следва указания и свободата е основна ценност;

(2) човекът не чака помощ от държавата, но би направил каквото може тя да работи за всички, а не само за него.
Но във всяко общество, особено по време на криза, тези хора са малцинство.

Оттук следва, че бедността, необразоваността и липсата на възможности са най-големият враг на либерализма и на либералната демокрация.

Ето защо фокус на всяка икономическа политика следва да е намаляване на бедността и осигуряване на равни възможности за развитие, а не толкова средната класа.

От бедността имат нужда тоталитарните идеологии.

Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“. 

SHARE
Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания "Маконис". В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.