SHARE

Тази сутрин на политическата фейсбук-страница на Сергей Станишев се появи кратко видео, заснето по време на събора на Бузлуджа, в което възторжени привърженици на партията декларират принадлежността си към БСП, рецитирайки слогъна, който лидерът на Партията на европейските социалисти налага от известно време по доста спорен и труден начин – #АзСъмБСП. Дотук, нормално. Така се прави, ще кажете. Да, така е. И ние сме съгласни. До онзи момент, в който във видеото не се появи момиче, на видима възраст, определяща го като дете. Това рязко постави на дневен ред въпроса с регулацията относно участията на деца в открита партийна агитация. И бързаме да направим разликата. Тук не става въпрос за това, защо това момиче е на Бузлуджа. Дали е СЪС или БЕЗ родителите си и дали има или няма тяхното съгласие. Не. Тук става въпрос единствено и само за участието на това дете в партиен видеоклип, заснет с цел участниците да декларират принадлежността си към даден политически субект. Както ясно се вижда от титулната снимка, видеото е споделено директно на стената в страницата на Сергей Станишев, явно от хората, които я менажират професионално. Няма никакво съмнение, че видеото е правено нарочно и с цел политическа пропаганда и агитация от екипа на БСП или този на Сергей Станишев. Единственият текст, който анонсира видеото е #АзСъмБСП. Дори и да приемем, че на страницата е споделено просто любителско видео, което запалени фенове са решили да заснемат сами, то отново актуален е въпросът за отговорността на Сергей Станишев и на екипа му да публикуват това видео от страницата си във фейсбук, която е официалната в политическата му роля в ивента създаден от него за кампанията #АзСъмБСП.

 

От Actualno.com са направили много добър анализ на фактическите обстоятелства и относно участието на деца в политическа агитация по принцип. След прегледа и на нашите юристи, го публикуваме, а целият този текст ще изпратим и до Държавна агенция за закрила на детето, за да ги сезираме за случая:

„Законът за закрила на детето регламентира, че „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности“ /чл.11 ал.4/ . В член 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е разписана аналогична забрана: „Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини“ [аналогична разпоредба е намерила място и чл. 11 от новия закон за предучилищното и училищно образование в сила от 1-ви август 2016 г.; бел. ред.]. Ограничения за включване в политически дейности на деца са заложени и в Закона за политическите партии, според който политическите партии не могат да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст. В Конституцията на Република България е регламентирано, че политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии. Международният акт, регламентиращ правата на децата, а именно Конвенцията на ООН за правата на детето, която България ратифицира през 1991 г., както и националното ни законодателство, прокламират, че родителите имат първостепенна роля за отглеждането и развитието на детето и висшите му интереси са тяхна основна грижа. Член 18 от Конвенцията се отнася до баланса на отговорностите между родителите на детето и държавата и по-специално разглежда подкрепата за родителите при изпълнението на техните задължения. Ролята на държавата е да съдейства на родителите при реализирането на отговорности им за осигуряване на адекватна закрила и грижа за децата и подходящ стандарт на живот. Отговорността да не се допуска въвличането на деца в обществено-политическите процеси и събития, неприсъщи за детската възраст и противоречащи на принципите за закрила на детето, е споделена.“