SHARE

В редакцията на Терминал 3 сме убедени поддръжници на публикуването на отворени данни от държавната администрация и следим с голямо внимание развитията по темата. Отворените данни са възможност за журналисти, специалисти и индивидуални членове на гражданското общество да анализират функционирането и проблемите на управлението от много солидна аналитична позиция с поглед към работещи решения и политики, които да получат широка обществена подкрепа.

Затова сме окуражени да съобщим, че екипът по отворени данни на вицепремиера Румяна Бъчварова в съвместен проект с Агенцията по Вписвания днес публикува пълен архив на Търговския Регистър за периода 2008-2016. Специална грижа е положена за защита на личните данни, като те са заменени от генериран на тяхна база низ (hash+salt). Така се гарантира и сигурността на личните данни, но и яснота по отношение на идентичността на физическите лица свързани с юридическите. От архива са изключени само сканираните документи, които не са машинно четими и съдържат незаличими лични данни.

Този архив представлява важен инструмент в проследяването на връзките между бизнес, политика, обществени поръчки и корупция, които дълбоко влияят на икономическото развитие на България. Тук публикуваме магнитен (торент) линк към архива, който е 1.6 GB и е в машинночетим формат XML. Приканваме всички технически подготвени членове на активното гражданско общество да се възползват от тази възможност. Очаквайте и бъдещи журналистически разследвания на Терминал 3, които да стъпят върху тази интересна и богата база данни.

За сваляне: magnet