SHARE

ЧАС ПИК

Улици. Хора. Събития.
Подвизи. Глупости. Пакости.
И колко много пребити
при отказ от опит за бягство…

А читавите работят.
Кой луд се самоизгаря?
Хора. Години. Животът
отива към мемоари…

Аз също доста безчинствах.
И пуках при проба за якост.
Земя,
бъди мой единствен
успешен опит за бягство.

Миряна Башева (1947 – 2020)

SHARE