SHARE

От Методи Лалов

Избирателното право е основно право на гражданите, гарантирано от Конституцията на Република България и от международното право. То е главният инструмент за постигане на демократично и компетентно управление. Като всяко право упражняването му зависи от неговия носител. Ако бъде упражнено отговорно, вероятността да бъдат постигнати съответни на очакванията на неговия титуляр резултати е голяма. И обратното. Разбира се, тъй като резултатът от упражняване на избирателното право зависи от упражняването на избирателните права на останалите граждани с право на глас, този резултат е обвързан с редица условности. Това обаче не омаловажава важността на всеки отделен избор.

За да бъдат избрани почтени, знаещи и можещи народни представители, които да приемат закони в интерес на общността, при спазване на основополагащи правни положения и демократични достижения, гражданите трябва да направят преди всичко информиран избор. А това изисква в някаква степен те да се запознаят с политическите платформи на кандидатите, с управленските им заявки, с биографиите им, с поведението им (не само политическо) назад във времето. Гласуването на доверие на хора, които се изявяват като шоумени или на такива, които са фокусирали общественото внимание във връзка с отделни въпроси, като например застрояването и зелените площи в големите градове (безспорно важна тема, разбира се), на такива, които говорят несвързано от съдебни зали и арести; избирането на кандидати въз основа на симпатии и съжаление, провокирано от упражнени спрямо тях репресии, не представлява истински рационален избор, ако тези кандидати не показват и морал и управленски знания и умения.

Емоционалният избор, „наказателния вот“, е съвсем логично да доведе до изборни неблагополучия, а впоследствие и до управленски неудачи. Такъв избор не „наказва“ статуквото и е негоден да постигне очакваната от избирателя промяна. Примери за това има много. Политиката, а и управлението не са начини да бъдат компенсирани хора за причинените им несправедливости, нито среда за устройване на хора, които харесвате заради спортни, музикални, певчески, художествени и др. артистични заложби.

Затова четете, слушайте, мислете, загърбете емоциите и направете информиран избор, който да прати в управлението мотивирани и почтени хора, които поради знанията и уменията си ще работят всеотдайно в интерес на обществото.

Изберете хора, които имат ценностна система и разбирания, които създават у тях потребност да служат на обществото, а не такива, които възприемат политиката и управлението като средство за лично облагодетелстване.

Препубликувано от Фейсбук. Заглавието е на „Терминал 3“.