SHARE

 

От гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ призоваха президента Румен Радев да не подписва указ за назначаването на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд след „непрозрачната, немотивирана и изпълнена с огромно съмнение за външен натиск“ процедура за неговото избиране от Висшия съдебен съвет.

Публикуваме пълния текст на инициативата, подписан от нейния председател Велислав Величков:

До Президента на Република България

г-н Румен Радев

ОТКРИТО ПИСМО

НА ИНИЦИАТИВА „ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ“

ОТНОСНО: ПРОЦЕДУРА И ИЗБОРА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Уважаеми г-н Президент,

В понеделник ръководният орган на съдебната власт завърши една непрозрачна, немотивирана и изпълнена с огромно съмнение за външен натиск процедура по избора на председател на Върховния административен съд  – най–важният съд в страната от гледна точка на гарантиране на гражданските права от властта. Това гласуване бе хроника на един предизвестен избор, маркиран от груб командно–административен подход и натиск за избора на определен кандидат, чието име се знаеше от месеци.

Фактите са, че лично настоящият председател на ВАС г-н Георги Колев  издигна кандидатурата на съдия Георги Чолаков. След това – пак по лично негово настояване, ВСС  промени сроковете за номинациите и избора, така че да съвпаднат с мандата на сегашния му състав. Накрая – пак по негово настояване и в нарушение на духа и смисъла на закона, Общото събрание на съдиите от ВАС проведе гласуване, за да подкрепи един от кандидатите. Тези факти говорят достатъчно красноречиво, че това бе една дирижирана и опорочена процедура, напълно неприемлива за обществото.

Явно се търсеше произнасяне на точно този силно зависим и вече достатъчно компрометиран като авторитет състав на Висшия съдебен съвет, за да се гарантира изборът на „правилния кандидат“ от гледна точка на влиятелните фигури в него. Но този състав на ВСС няма да работи с новия председател на ВАС, поради което нямаше никаква логика, правен смисъл и морално право точно той да избира ръководителя на ВАС! Сроковете за избора на новия състав на ВСС напълно позволяваха, а това бе и първоначалната идея, изборът да бъде осъществен от новия състав на съвета, който ще встъпи съвсем скоро в длъжност и поне в началото ще се ползва с необходимия обществен авторитет и професионална тежест!

С така проведената процедура по избора останаха тежки съмнения за политическа намеса, нерегламентирано влияние и прокурорска целесъобразност в избора на председател на съда, който трябва да охранява правата и законните интереси на гражданите от евентуален властови произвол. Тези съмнения се засилиха от още един факт – явното пренебрегване в дискусията по кандидатурите на реалната оценка на професионалните и нравствените качества на двамата издигнати кандидати, както и на техния стаж като съдии в съответния съд и система. Имаме кандидат, чийто магистратски стаж е преминал изцяло в системата на административното правораздаване и е съдия във ВАС от неговото създаване – г-жа Соня Янкулова – срещу друг кандидат, който е сменил няколко съдилища от различни сфери, но след прекъсвания за осъществяване на адвокатска и нотариална дейност. Точно този задълбочен дебат, който е задължителен по закон при оценка на качествата на кандидатите, членовете на ВСС не проведоха, преди да гласуват!

Господин Президент,

Вие сте държавен глава и сте призван да бъдете безпристрастен арбитър между властите, когато упражнявате правомощията си, и да извършвате самостоятелна преценка на фактите и обстоятелствата, когато действате  в условията на обвързана компетентност, както е в случая с назначаването на председател на ВАС. Вие имате право да откажете да подпишете указ за назначаването, когато не сте лично убеден, че е проведен честен, независим, състезателен и професионален избор за толкова важен пост в съдебната система. Вие като обединител на нацията дори сте длъжен да откажете, ако имате и най-малките съмнения в почтеността и убедителността на този избор, от гледна точка на обществото!

Ето защо ние, свободните граждани и юристи от Инициатива „Правосъдие за всеки“, Ви призоваваме да упражните конституционното си правомощие, като откажете да подпишете указа за избора на г-н Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд. Призоваваме ви да върнете двете кандидатури за ново обсъждане и гласуване от НОВИЯ СЪСТАВ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, който ще встъпи в длъжност с нов авторитет и обществена тежест и ще работи с този върховен магистрат!

Разчитаме на Вашата независима и авторитетна преценка и решение!

С уважение,

Велислав Величков,

председател на Сдружение „Правосъдие за всеки“

Пълният текст на отвореното писмо:

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.