SHARE

Протестът на майките на деца с увреждания продължава, след като въпреки няколкото обещания пред медиите управляващите отказват да разрешат системните проблеми при хората с увреждания.

На 30 юли (понеделник) от 17 до 20 ч. майките на деца с увреждания ви призовават да отидете на протест „Системата ни убива – всички“. 

Публикуваме декларацията на протестиращите за основните проблеми пред хората с увреждания.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от

Майките, семействата, приятелите и подкрепящите организации на

„Системата ни/ги убива“

Относно: разграничаване от принципите за реформа и от текстове, внесени в проект на Закон за хората с увреждания.

Уважаеми дами и господа,

През последните години по време на организираните 6 национални протеста и национална инициатива „СИСТЕМАТА НИ/ГИ УБИВА“ ние нееднократно сме настоявали за цялостна реформа в политиките, насочени към хората с увреждания.

Изисквахме да се спре с копи-пейст политиките, насочени към деца и възрастни с увреждания.

Представителите на властта тиражират в медийното пространство, че между тях и протестиращите съществува диалог!

Уважаеми дами и господа,

Диалогът изисква желание за промени и вникване в различните гледни точки, той е възможен само сред хора, които имат политическа воля за промени, а за съжаление ние не усетихме наличието й.

Предвид гореизложеното считаме, че е безсмислено да присъстваме на заседанията на работните групи и да откриваме, че наши предложения, които уж са взети под внимание (записани) на предходното заседание, не са отразени в тексовете на закона.

Уважаеми дами и господа,

В проекта на Закон за хората с увреждания не е заложена реформа в политиките, отговорността и гарантирането на правата на хората с увреждания. В този закон МТСП продължава да бъде единственото министерство, което да „отговаря“ за грижата за хората с увреждания. Това е недопустимо. Политиките, свързани с хората с увреждания, не следва да бъдат прилагани ЕДИНСТВЕНО И САМО от АСП.

Грижата за хората с увреждания е комплексна и изисква активното участие на МТСП, Министерството на здравеопазването и МОН в частта на тяхната компетентност, заедно и поотделно. Това основно условие за реформата в областта на хората с увреждания е напълно пренебрегнато в проекта на Закон за хората с увреждания.

Освен това:

От първи протест насам едно от основните ни искания и предложения по време на протестите винаги е било и остава:

1. Въвеждане на Закон за личната помощ.

Министър Петков и представителите на национално представителните организации излязоха със становище, че такъв закон би бил скъп и по-ефективно според тях е включването на личната помощ в Закон за хората с увреждания.

В проекта на Закон за хората с увреждания в „чл. 5. Областите на подкрепа на хората с увреждания включват“, бегло и в т. 11. се споменава асистентска подкрепа, която определено не покрива нуждата от лична помощ.

Други основни наши предложения през годините бяха:

2. Увеличаване на институционалния статут на АХУ и промяна във функциите на АСП при изпълнение на политиките в сектора. Политиките, свързани с хората с увреждания, не следва да бъдат прилагани от АСП!

АХУ следва да е тази единна институция в изпълнителната власт, която да отговаря за ПРИОРИТИЗИРАНЕ на политиките за хората с увреждания и прилагането им на национално и регионално ниво при ясно делегирана отговорност от страна на МЗ, МТСП и МОН!

И това следва да бъде ясно регламентирано в Закон за хората с увреждания. Оправданията от сорта, че няма ресурс за увеличаване на институционалния статут на АХУ е разбираемо в контекста на авторитарната ръководна роля на МТСП, НО НЕ И В КОНТЕКСТА НА ДЕЛИГИРАНА ПОЛИТИКА НА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА МЕЖДУ ТРИТЕ ГОРЕПОСОЧЕНИ МИНИСТЕРСТВА.

3. Необходимо е да се тръгне от преминаване към нова система за оценка на увреждането и потребностите на човека, породени от това увреждане, но с цел социалното му включване в общността – детската градина, училището, университета, пазара на труда и пр.

3.1. Медицинската оценка трябва да се съдържа в една разширена епикриза, съобразена с Концептуалната рамка за здравеопазване на Световната здравна организация –“ Международна класифвикация на уврежданията“ (ICIDH).

3.2. Медицинската оценка трябва да се използва като база за комплексна индивидуална оценка, която включва нуждата от рехабилитация, технически помощни средства, медицински изделия, лична помощ, адаптиране на жилище или лично превозно средство, помощ в дома, в училище, на работното място.

3.3. Тази комплексна индивидуална оценка е нужно да се осъществява от екип специалисти в една координирана система между МТСП, МЗ И МОН в частта на тяхната компетентност, съобразена към местните структури на АХУ или Агенцията по уврежданията, а не единствено и само на Агенцията за социално подпомагане.

Разграничаваме се категорично от текстовете в новия проект на Закон за хората с увреждания, които въпреки настояването ни регламентират:

„Чл. 18. (1) Индивидуалната оценка на потребностите се осъществява от комисия към съответната Дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.“

4. Техническите помощни средства и медицински изделия и ТЯХНОТО КАЧЕСТВО да се съблюдава от Министерството на здравеопазването и същите да се отпускат от Министерство на здравеопазването, тъй като то е компетентният орган в този ресор. В тази връзка още:

4.1. Да отпаднат лимитите за техническите помощни средства и медицински изделия, списъците с ПСПСМИ да включват всякакви устройства ниско- и високотехнологични, които компенсират дефицита на човешкото тяло и сетива, предизвикан от заболяването/увреждането.

Със заповед на министър Петков № РД-01-508 от 19 юни 2018 г. бяха регламентирани промени в лимитите и в механизма на изплащане на целевите помощи за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ.

Декларираме, че тази промяна по никакъв начин не решава проблемите на хората с увреждания.

В България все още са най-ниските лимити, на които се реинбурсират медицинските изделия и помощни средства за хората с увреждания в ЕС. Надявахме се и вярвахме, че Министерският съвет и Министерството на труда и социалната политика на Република България ще подкрепят усилията за осигуряване на ефективна социална интеграция за стотиците хиляди хора с увреждания в цялата страна чрез предоставянето на висококачествени и иновативни медицински изделия.

За съжаление, предвидените промени няма да подобрят качеството на живот и обслужването на хората с увреждания в България с ПСПСМИ.

Провалът в случая е логичен. При така планираната „реформа“, залегнала в проектозакона, НЯМА ЗАЛОЖЕНА ДЕЛЕГИРАНА ОТГОВОРНОСТ И ПОДКРЕПА между горепосочените министерства за хората с увреждания.

Уважаеми дами и господа,

Декларираме, че нашите предложения не са взети предвид при изготвяне на проекта на Закон за хората с увреждания и поради това,

ние представителите на шестте Национални протеста за правата на деца/лица с увреждания и Национална инициатива „ Системата ни/ги убива се ДИСТАНЦИРАМЕ от решенията на властта и национално представителните организации и с настоящия докумен за пореден път заявяваме:

НЕПОКЛАТИМА СИ ПОЗИЦИЯ по отношение на гореизложените от нас стъпки към реформи!

НИЕ – представителите на шестте национални протеста и подкрепящите ни граждани и организации – НЯМА ДА СЕ ОТКАЖЕМ!

Гр. София

16.07.2018 г.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.