SHARE

„Ех, да ти пипна аз тебе солунската митница и не ми трябва много: само две години, две годинки само да ме оставят управител или оценител на митницата, па ела хортувай ти сетне с мене…“

Разни хора, разни идеали III

Алеко Константинов

SHARE