SHARE

4406 декларации на магистрати, от които само един файл с декларация е озаглавен“MIROSLAVA STEFANOVATODOROVA NE SE CHISTIIIIIII“ (Мирослава Стефанова Тодорова не се чистиииии).

Като резултат Инспекторатът към Висшия съдебен съвет публикува имуществената декларация на съдия Мирослава Тодорова, без да изчисти нейните лични данни, както и данните на нейния съпруг и на непълнолетното й дете. Така на сайта на институцията се появи декларацията на Тодорова с ЕГН, данните от лични карти, адрес и мобилни телефони на цялото семейство.

„Терминал 3“ припомня: Мирослава Тодорова е първият и последен случай, при който главният прокурор иска наказание на съдия. След разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска колегия прокурорите нямат право да искат наказания на съдии и обратното. Тази процедура е наследена от стария ВСС. Вижте пълния текст на становището на съдия Мирослава Тодорова по повод поискането й дисциплинарно наказание от страна на главния прокурор Сотир Цацаров.

Дисциплинарното дело срещу съдия Мирослава Тодорова, образувано по сигнал на главния прокурор Сотир Цацаров, приключва без наказание на магистрата. Това става, след като нито едно от предложенията за наказание не събра нужните гласове в Съдийска колегия.

Сигналът на Цацаров срещу съдия Тодорова касае едно дело за разкриване на банкова тайна. По него се сезира ИВСС, но без правни основания и извън предмета на сигнала разшири обхвата на проверката и инспектира работата на съдийката за две години. В този период съдия Тодорова изтърпяваше наказанието си по първото си дисциплинарно дело – понижаване в районен съдия за две години. Де факто съдия Тодорова разглеждаше делата и в градския, и в районния съд. Делото срещу съдия Мирослава Тодорова започна в деня, в който изтичаше давността за преследване на твърдените нарушения и по сигнал на главния прокурор Сотир Цацаров.

Както “Съдебни репортажи” писа, в края на март Съдийската колегия отложи произнасянето по дисциплинарното дело срещу съдия Мирослава Тодорова, тъй като в закритото заседание по въпроса председателят на Върховния административен съд (ВАС) е направил предложение за по-тежко наказание за Тодорова – понижаване в ранг или длъжност, от предложеното от дисциплинарния състав – намаляване на заплатата с 10% за шест месеца.

На 3 април тази година за наказанието понижаване в длъжност за 1 година са гласували шестима членове на колегията, а седем са били против. За “понижаване в ранг за срок от 1 година” “за” са гласували петима кадровици, осем са били против, а за налагане на “забележка” – четирима “за”, осем “против”. На 26 февруари едва четрима души са подкрепили предложението за наказание 10% намаляване на заплатата за 6 месеца.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.