SHARE

Много хора ме питат какво конкретно трябва да се направи, за да се промени към добро съдебната система и тя да се освободи от политическата и задкулисната обвързаност, в която е изпаднала. Законодателството ни от последните десетилетия е толкова пропито от клиентелизъм, че е необходимо цялостно преуреждане на съдебната система.

Мога да говоря и пиша със седмици по темата, но ето малка част от това, което следва да се направи, и то незабавно:

1. Промяна на политическата квота във ВСС. Във всяка от колегиите – съдийска и прокурорска, следва да има не повече от двама членове, избрани от Народното събрание. Така ще се запази принципът „власт възпира власт“ в рамките на „разделение на властите“, като не се позволи „капсулиране“ на съдебната система и ще се осигури „вътрешен“ поглед на законодателната власт върху случващото се в нея, без съдебната система да се доминира пряко от политически обвързани членове, както е сега. Още повече че инспекторите от ИВСС се избират от народните представители, което също гарантира този принцип.

2. Един от членовете във всяка колегия на ВСС да се излъчва пряко от адвокатурата. Ще се осигури плурализъм при вземане на решенията чрез осигуряване на специфичния поглед на адвокатурата върху работата на съдебната система, без на адвокатурата да се дава определящ глас при вземането на решенията (и сега има член на СК на ВСС, който е адвокат, но той не е избран чрез пряк избор от адвокатурата, а от НС).

3. Разширяване на случаите, при които могат да бъдат отзовавани членовете на ВСС от магистратската квота. Ще има дисциплиниращ ефект за членовете на ВСС от магистратската квота да спазват закона.

4. Създаване на работещ регламент за обжалване на изборите за членове на ВСС от магистратската квота, тъй като съществуващият е абсолютно неясен и неефективен.

5. Подобряване на регламента за избор на административни ръководители в съдебната система. Решението на общото събрание на съдиите за подкрепа на кандидат за административен ръководител да може да бъде преодоляно от ВСС само с квалифицирано мнозинство. Така ще се утвърди съдийското самоуправление, без да се изземва решаващата роля на ВСС при избор на административни ръководители.

6. Обжалването на решенията на ВСС за избор на административни ръководители да се извършва пред смесени състави на ВАС и ВКС (сега е само пред ВАС). По този начин ще се елиминира „монополът“ на единия върховен съд върху кадровите решения на ВСС.

7. Намаляване мандата на ВСС от 5 на 4 години. Намаляване мандатите на „тримата големи“ от 7 на 5 години.

8. Без кариерни бонуси за членовете на ВСС.

9. Главният прокурор, председателите на ВКС и ВАС да се избират чрез пряк избор от магистратите. Така ще се елиминира политическото влияние върху „тримата големи“ и в частност върху главния прокурор.

10. Основанията за предсрочно освобождаване на „тримата големи“ да се установяват не от Пленума на ВСС, а с решение на КС.

11. Създаване на действащ механизъм за разследване на главния прокурор.

12.

13.

14…

Автор: Методи Лалов,
Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието и акцентите са на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.