SHARE

Борисов е на фокуса на „Шпигел“ отново. Този път изданието е проследило случаи, в които той в нарушение на всички международни правни норми е предал на Ердоган преследвани от него лично и от неговия режим в Турция набедени за Гюленисти, заловени в България. Един от скандалните случаи е този на Абдула Бююк – безпрецедентен и абсолютно скандален акт на нарушение на основните човешки права по чисто политически съображения причини възмущение и негодувание в българското общество през лятото на 2016 г.

Случаят беше многократно обсъждан, но само от политическа и чисто журналистическа гледна точка. Изцяло юридически анализ в медиите публикува нашата медия единствена и първа. Дори и експертите юристи, интервюирани по казуса, бяха принудени от обстоятелствата да говорят, без да се задълбочават във фактите и правото. Въпреки това някои от тях успяха да разкрият много от нарушенията на закона, допуснати от българската държава и институции.“След като чухме многократните версии и обяснения на отговорните институции, направихме обобщение на фактите, безспорни и твърдени, за да систематизираме и обобщим и чисто правната страна на казуса. Защото правото е призвано да закриля личността, включително от институционалното посегателство върху нея.“ Така започва анализът в две части по казуса на юристите Румен Петров и Ася Стоянова специално за нашата медия.

Безпрецедентен и абсолютно скандален акт на нарушение на основните човешки права по чисто политически съображения причини възмущение и негодувание в българското общество през последните десетина дни.Случаят беше многократно обсъждан, но само от политическа и чисто журналистическа гледна точка. Изцяло юридически анализ в медиите досега не е публикуван. Дори и експертите юристи, интервюирани по казуса, бяха принудени от обстоятелствата да говорят, без да се задълбочават във фактите и правото. Въпреки това някои от тях успяха да разкрият много от нарушенията на закона, допуснати от българската държава и институции.След като чухме многократните версии и обяснения на отговорните институции, направихме обобщение на фактите, безспорни и твърдени, за да систематизираме и обобщим и чисто правната страна на казуса. Защото правото е призвано да закриля личността, включително от институционалното посегателство върху нея.

Заглавието е повече от пророческо!

Ето и втората част от анализа на юристите Румен Петров и Ася Стоянова:

SHARE