SHARE

Инициативен комитет „Лозенец“, които предоставиха на „Терминал 3“ подробното си становище за нарушенията, свързани с изграждането на скандалния небосторгъч в Лозенец „Златен век“, а сред тях и приемането на специална поправка в Закона за устройство на територията, която ползва „Артекс Инженеринг“ и тази сграда в частност, изпратиха отворено писмо до премиера, регионалния министър и шефа на парламентарната група на ГЕРБ с копие до кмета, главния архитект на София и шефа на ДНСК. В него се настоява за спиране на строителството на „Златен век“. Публикуваме го с минимални съкращения:

Продължаваме да считаме, че сградата се строи без валидно строително разрешение, тъй като то е изтекло през ноември 2017 година. Въпреки многобройните ни жалби и писма ние срещнахме единствено напълно неадекватни, противоречиви и противозаконни обяснения от страна на ДНСК. Трябваше да се стигне дотам, че да се засегне репутацията и доброто име на висши държавни служители, за да може да ни се обърне внимание на този изключително сериозен проблем. 

Ние като граждани на София и жители на р-н „Лозенец“ очакваме от Вас, институциите, единствено да вършите задълженията си по закон и Конституция – да защитавате закона и обществения интерес. Сега у нас се затвърждава впечатлението, че защитавате интереса на частна фирма дотолкова, че се внасят и приемат закони по поръчка, умишлено се бездейства и се влиза в съмнителни заменки. Все още вярваме, че имате силата и съвестта да ни докажете, че не е вярно, че сте корумпирани, че правите чадъри на фирми и се облагодетелствате от тези протекции. 

Затова ви призоваваме да поискате оставката на архитект Несторов, който с продължителното си бездействие успя не само да урони престижа и авторитета на поверената му администрация, но успя да въвлече в този скандал и Народното събрание, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на правосъдието и даже Министерството на младежта и спорта. Смятаме, че това бездействие граничи с престъпление по служба, но това оставяме на прокуратурата да прецени.

Трябва ли да пострада и репутацията на цялото правителство, докато се намери куражът да се изпълни законът? 

В тази връзка настояваме да бъде незабавно спрян строежът на улица „Златен рог“ №10, проектът да бъде преработен съгласно изискванията на актуалния Общ устройствен план на гр. София и височината му да бъде намалена до позволените 26 метра. Осъзнаваме, че искането ни звучи невероятно, но то е в рамките на действащия закон.

Законността, правдата и честността винаги звучат невероятни на нечестните, корумпираните и недостойните. Докажете ни на нас, гражданите на „Лозенец“, че вие сте смелите и доблестните политици, които България заслужава и от които България има нужда. 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.