SHARE

„Нека извикаме силно: Стига вече толкова!“
Лозан Панов, председател на Върховния касационен съд