SHARE

„Кой от вас може да се закълне, че в министерството му днес никой не краде?“
Бойко Борисов, министър-председател

„Никой не може да се закълне.“
Божидар Лукарски, Министър на икономиката

Стенограма от правителствено заседание, 13.04.2016 г.