SHARE

След брифинга в Народното събрание на председателя на парламентарната група на ГЕРБ и зам.-председател на партията, Цветан Цветанов, на който той обяви решението си да се оттегли от парламента, но да остане на лидерските позиции в партията, останаха много неотговорени от самия него и незададени от присъстващите журналисти въпроси. Вторият човек в ГЕРБ не отговори на настойчивите въпроси на репортера на “Свободна Европа”, Полина Паунова, как се е стигнало до тази ниска цена за имот в квартал „Изток“ и имало ли е уговорка между него и бившия му служител Симеон Велков, който придобива заменените два апартамента. Цветанов дори нарече “безсмислен” въпроса за това, дали смята за редно придобиването на  апартамент на данъчна оценка. И веднага се обърна към другите журналисти: „Друг въпрос?

Има и други въпроси, г-н Цветанов. Например този:

  • Каква е окончателната цена, на която е придобит апартаментът в сградата на “Артекс” – “Летера”? Тази цена никога и никъде не е спомената досега.

Дори при замяна, със или без доплащане, апартаментът трябва да има цена на придобиване с някакво парично изражение, за да може сделката да бъде обложена с ДДС. Нормално е цената да бъде обявена. Но не е… И остава едно неприятно чувство, че има причина нещо да се крие.

На 23 март 2019 година “Артекс Инженеринг” АД публикуваха становище на адвокатите си на страницата на архитектурно-строителната компания във Facebook, което касае, кой знае защо, само и единствено казуса с придобиването на неин апартамент от Цветан Цветанов. Не се коментират другите продажби, направени на функционери от ГЕРБ на многократно занижени от пазарните цени. Каква е причината за това, можем само да гадаем. Може би защото там сделките са по-ясни – продажби, а не замяна с доплащане?

Всъщност позицията оставя у читателя лаик впечатлението, че адвокатите на “Артекс Инженеринг” АД защитават повече интересите на Цветан Цветанов, а не на собствения си доверител. Но не това е най-големият проблем в случая.

Ето как са представени фактите в това становище: “С Нотариален акт за замяна на недвижими имоти от 12.06.2018 г. дружеството е прехвърлило на г-н Цветан Цветанов и съпругата му собствеността върху апартамент в новопостроената жилищна сграда, находяща се на ул. „Латинка“ № 8, с площ от 239.90 кв.м, гараж и съответните идеални части от правото на строеж. В замяна г-н Цветан Цветанов и съпругата му са прехвърлили на АРТЕКС собствеността върху два апартамента на ул. „Елемаг“ № 22, с обща площ 192.76 кв.м., заедно с два подземни гаража и идеални части от собствеността върху земята. За изравняване на стойностите на заменяемите обекти г-н Цветанов e заплатил сумата от 100 000 лева.”

Никъде в становището или в публичното пространство обаче не се изяснява въпросът с дължимия данък добавена стойност (ДДС) по сделката. Да поясним. Налице е замяна, при която строителната компания прехвърля един нов апартамент по смисъла, който влага в това понятие Законът за ДДС – разрешението за ползване на сградата, в която е апартаментът, е издадено преди по-малко от 5 години. Сделката за строителя е облагаема по ЗДДС и в стойността на новия апартамент трябва да бъде начислен и включен ДДС и данъкът да бъде внесен от строителя. За другия заменител, който е физическо лице (Цветан Цветанов), прехвърлянето на два стари апартамента на строителната компания, сделката не е облагаема по ЗДДС, освен ако страните сами не изберат тя да е облагаема (но само ако Цветанов е регистриран по ЗДДС). Ако страната не е избрала да се самообложи с ДДС, то ДДС в случая на замяната се начислява и дължи само от строителната компания.

Така че възниква следващият незададен въпрос:

  • Колко е начисленият и внесен ДДС по сделката и за сметка на коя от страните е платен?

Двата изложени въпроса са свързани помежду си. Ако окончателната цена на придобития от Цветанов апартамент умишлено е занижена, то това автоматично означава, че е спестен ДДС на държавния бюджет.

Има и друго обстоятелство, което като че ли убягва на повечето до момента. Три години след замяната Цветан Цветанов може да продаде апартамента в “Летера” на пазарната му цена, която според експерти по недвижими имоти реално е около и дори над EUR 750 000, или около 1.5 милиона лева. Тогава той ще получи 1.5 милиона лева с доказан и легален произход. Нещо повече, тази сума ще бъде за Цветан Цветанов необлагаем доход съгласно Закона за данъка върху доходите на физическите лица. В някои други страни по света това се нарича пране на пари, или узаконяване на средства с произход от извършено престъпление.

Има и въпроси, които никога не бяха зададени на бившия подчинен на Цветанов, също функционер от ГЕРБ, който днес е служител на митичното Държавно предприятие “Ръководство въздушно движение” (ДП “РВД”) – Симеон Велков. Там е работата, че начинът, по който Велков и съпругата му са придобили имотите, цената, която са платили и близостта им с Цветанов поражда много сериозни съмнения, че това може би е привидна сделка. От години е ясно, че ДП “РВД” е място за удобни и високоплатени назначения на силните на деня. Заплатите са огромни в сравнение с целия останал държавен сектор. Предприятието е голямо и има рядката привилегия съгласно Закона за гражданското въздухоплаване да се разпорежда с финансовите си ресурси, без да  възлага обществени поръчки по общия ред, когато става въпрос за дейности, „свързани с безопасността на въздухоплаването, с управлението на въздушното пространство и с осигуряването на аеронавигационното обслужване“. Любопитно е, че съпругът на другия герой на “Артексгейт” – правосъдният министър Цецка Цачева – Румен Данговски, също бе назначен преди години на работа в ДП “РВД”. Прекалено много преплитания и наглед „случайни връзки“ има в този случай.

В случая е важно следното:

  • Живеят ли всъщност Велкови в някой от тези апартаменти? В кой по-точно? Как оползотворяват другия си апартамент?
  • Защо му е на едно младо семейство да придобие два апартамента на една и съща улица и (вероятно) в една и съща сграда? Има ли житейска логика в действията им, или логика трябва да се търси в съвсем друга мотивация на Симеон Велков.
  • Скъпата покъщнина на Цветан Цветанов и скъпите довършителни работи  (според „Артекс Инженеринг“) в неговите стари апартаменти ползват ли се от семейство Велкови?

Все въпроси, които или не са зададени, или не са отговорени…

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.