SHARE

Коментар на Юлиан Попов

Русия е третостепенен износен търговски партньор на България. През 2018 година износът на България за Русия е 687 милиона лева. Тази ниска стойност не е свързана с ответните санкции, които Русия налага на ЕС. Русия се нарежда зад Турция (3,970), Китай (1,300), Сърбия (946), САЩ (840), Македония (754) и много отделни страни от ЕС. Общият ни износ към Европейския съюз (35 млрд. лв.) е 50 пъти по-голям, отколкото износът ни към Русия. Този дисбаланс се дължи донякъде на относително малкия размер на руската икономика и потребление (БВП приблизително равен на този на Испания), но преди всичко на непробиваемостта на руския пазар. Според оценката на БСК: “Условията за достъп до пазара и за работа с местни партньори значително се различават от тези в ЕС. Пазарните инструменти, където съществуват, са подчинени на непознати за нас причинно-следствени връзки и нови български износители почти не могат да пробият… Сравнително лесно е да се мотивират местни контролни органи да пречат на едни и да помагат на други.” С други думи – тежка повсеместна корупция, непозната и невъзможна за българския износител.

Различен е случаят с руския внос. Внасяме от Русия стоки за 6,068 милиарда лева, или 5,376 повече, отколкото изнасяме. От тази огромна сума 70% е за петрол и газ. Очевидният интерес на България е да намали този дисбаланс. Това може да се случи, когато пазарът на газ и петрол за нас е максимално свободен, тоест когато България купува най-евтиното. За да се случи това, България трябва безкомпромисно да развива инфраструктура за пазар, а не пазар за инфраструктура. Интересът на българския потребител е в максималната конкуренция и прозрачния пазар. Те ще му донесат по-големи приходи, отколкото каквито и да било транзитни такси. Свободният енергиен пазар обаче не е в интерес на Русия и за нея е напълно разбираемо, дори оправдано, да му пречи. Другият подход е, разбира се, намаляването на общото количество вносни горива. Третият подход е отварянето на руския пазар за българския износител, но това е най-малко вероятният вариант, върху който нямаме и никаква възможност да влияем.

Публикувано първоначално във Фейсбук

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.