SHARE

На вниманието на експертите от МОН, съставили задачите за националното вътрешно оценяване (т.нар. малки матури) за 7. клас по български език и литература, за които експерти констатират, че нямат онова ниво на грамотност, каквото ще трябва да оценяват:

Уважаеми експерти,

1. Включили сте следния въпрос 15. „Коя дума от главното изречение пояснява първото подчинено изречение?“
Според правилата на българската граматика е точно обратното – подчиненото изречение пояснява дума от главното. Няма опция дума от главното изречение да пояснява подчинено изречение. Този въпрос, освен че е противен на основния принцип на научност, няма верен отговор, тъй като съдържа фактологична грешка.

Не се безпокойте, децата са посочили очаквания от вас верен отговор, макар и да са го сторили единствено поради досещането какво се очаква от тях. Но нека ви кажа, че едновременно с това сте успели да ги объркате и разколебаете относно получените от учителите им знания, които знания се изправиха в челен сблъсък срещу стандарта на вашата експертност.

2. Включили сте следния въпрос 23. „Кое твърдение е вярно?

Творба в стихове с фантастични елементи, в която
съдбата на героите е трагична, е…
А) ода
Б) балада
В) елегия
Г) повест“

Вижда се, че според питането верният отговор трябва да изпълнява кумулативно/едновременно всички условия, посочени във въпроса. Ще ви изненадам ли, ако ви кажа, че нито един от посочените отговори не изпълнява едновременно всички условия?
Не се безпокойте за резултатите, децата са констатирали, че само един от сочените литературни жанрове отговаря на първото условие, поради което са посочили верния (според вас) отговор, но същевременно сте предизвикали недоумение и лутане, което им е отнело много от ограниченото време.

Отделно предизвикахте и всички да извършим проверка задължително ли е баладата да съдържа трагична съдба на героите. Да си знаете за друг път, изобщо не е задължително!

3. Дали сте указание: „Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 16. включително“.
Не е нужно се консултирате с българист, за да знаете, че така поставено условието (с нечленувана форма на „задачи“) има за послание, че може да се изпълнят задачи по избор. „задачиТЕ“ вече има послание ВСИЧКИ задачи.

Не се безпокойте! Децата не са се подвели от вашата непрецизност, но това е само защото предварително са били убедени, че трябва да отговорят на всички задачи, ако искат да постигнат максимален резултат.

4. Аналогична е грешката ви, насочваща към изпълнение на „задачи“ от 11 до 15 включително.

5. Задачите от 11 до 15 са върху следното изречение: „Широко разпространено е почитането на извиращата направо от земните недра вода, която се приема като дар от водни божества, ако заради минералното си съдържание е лековита“.

Изпитвам дълбоко съмнение, че текстът е вероятно лош превод от немски език. Съмнението ми е породено от факта, че то съдържа по-скоро характеристиките на немския синтаксис и НЕ е изречение с български синтаксис.

Но върху соченото изречение сте заложили очаквания седмокласниците да отговорят правилно на следващите въпроси, включително и на въпрос 11: „С кой предлог НЕ може да бъде заменен предлогът заради, без да се промени смисълът на изречението?“.

Освен че този въпрос съдържа в себе си двойно отрицание, което би объркало и възрастен, нека ви кажа, че и бездруго според седмокласниците това изречение няма смисъл.
Усещането за безсмислие е породено на първо място от неправилния начин на построяване на изречението. Но се допълва и от неговото съдържание – за децата няма съмнение, че във времето на митовете и легендите, когато са съществували вярвания и почитане на водни божества, хората все още НЕ са знаели, че лековитата вода има минерален състав.

Каква точно компетентност трябва да сте заложили за оценяване чрез задачите към текста?

И така, уважаеми експерти, можете да сте спокойни, че каквито и да са резултатите от националното външно оценяване, вие имате съществен принос за тях.

А ние родителите пък си знаем, че въпреки вас децата ни могат да имат функционална грамотност, както и прилични познания по български език и литература.
Оставам с благодарност към българския учител!

Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора с нейно разрешение. Заглавието и акцентите са на редакцията на „Терминал 3“. 

Снимка: e-Burgas

SHARE
Грета Ганева е адвокат от Софийската адвокатска колегия. Магистър по право на Европейския съюз. Експерт по права на човека.