SHARE

UK: Искаме еднорог!
ЕС: Еднорозите не съществуват, но вместо това можете да имате пони.
UK: Гласуваме против понито ви!
ЕС: Вече обсъдихме това подробно: пони или нищо.
UK: Гласуваме против понито ви!
ЕС: Добре, тогава не получавате нищо.
UK: Гласуваме против вашето нищо!
ЕС: …наистина не разбирате, нали?
UK: Искаме повече време да помислим за това!
ЕС: За понито или за нищо?
UK: Искаме еднорог!

И благодарим за рибата!

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.