SHARE

Публикуваме пълното обръщение на президента на Франция Еманюел Макрон към гражданите на Европейския съюз, разпространено от Елисейския дворец на всички официални езици на държавите – членки ЕС. Ние ви предоставяме собствен превод на френския оригинал:

Граждани на Европа, ако аз си позволявам свободата да се обърна директно към вас, то е не само в името на историята и ценностите, които ни обединяват, но и защото е неотложно. След няколко седмици европейските избори ще бъдат решаващи за бъдещето на нашия континент.

Никога след Втората световна война Европа не е била толкова необходима. И същевременно Европа никога не е била в такава опасност. Brexit е символ на това. Той символизира кризата на Европа, която не успя да отговори на нуждата на хората от защита пред големите сътресения на съвременния свят. Той също така символизира капанa, в който е Европа. Капанът не е в това да бъдем част от Европейския съюз; капанът е в лъжата и безотговорността, които могат да го унищожат. Кой каза на британците истината за тяхното бъдеще след Brexit? Кой им говори за загубата на достъп до пазара на ЕС? Кой им спомена рисковете за мира в Ирландия от възстановяване на границите на миналото? Затварянето в национализма не предлага нищо; това е затваряне без бъдеще. И това е капанът, който заплашва цяла Европа: експлоататорите на омразата, подкрепяни от фалшиви новини, обещават всичко и нищо.

Трябва да стоим твърдо, горди и с цялото си съзнание в лицето на тази манипулация и да кажем на първо място какво е Европа. Това е исторически успех: помирението на един опустошен континент е невиждан проект за мир, просперитет и свобода. Нека никога да не забравяме това. И този проект продължава да ни защитава днес. Коя държава може да действа сама пред агресивните стратегии на големите сили? Кой може да претендира, че е суверенен, изправен пред дигиталните гиганти? Как бихме издържали на кризите на финансовия капитализъм без еврото, което е сила за целия ЕС? Европа е и онези хиляди ежедневни проекти, които промениха облика на нашите региони: ремонтираното училище, построеният път и дългоочакваното пристигане на достъпа до високоскоростен интернет. Тази борба е ежедневен ангажимент, защото Европа, подобно на мира, никога не трябва да бъде приемана за даденост. Аз се боря неуморно от името на Франция, за да насоча Европа напред и да защитавам нейния модел. Ние показахме, че нещата, за които ни беше казано, че са недостижими – създаването на европейска отбрана и защитата на социалните права, всъщност се оказаха възможни.

Но ние трябва да правим повече и по-бързо, защото има друг капан: капанът на статуквото и примирението. Изправени пред големи кризи в света, гражданите все по-често питат: „Къде е Европа? Какво прави Европа?” За тях тя се превърна в пазар без душа.

Но Европа не е просто икономически пазар. Тя е идея. Пазарът е нещо полезно, но не бива да ни кара да забравяме, че са необходими граници, които пазят, и ценности, които обединяват. Националистите се заблуждават, когато твърдят, че защитават нашата идентичност като се оттеглят от Европа, защото европейската цивилизация е това, което ни обединява, освобождава и защитава. Онези, които не желаят каквато и да било промяна, също се заблуждават, защото отричат страха, изпитван от нашите народи, съмненията, които подкопават нашите демокрации. Ние сме в решителен момент за нашия континент; момент, когато заедно трябва да пресътворим политически и културно формите на нашата цивилизация в един променящ се свят. Сега е момента за европейско възраждане. Ето защо, противопоставяйки се на изкушението за изолация и разделение, предлагам заедно да изградим това възраждане с три амбиции: свобода, защита и прогрес.

Да защитим свободата

Европейският модел се основава на свободата: на свободата на личността, на многообразието от мнения и на съзиданието. Нашата свобода на първо място е демократичната свобода: свободата да избираме тези, които ни управляват, когато при всеки вот чужди сили се опитват да влияят на нашите гласове. Предлагам създаването на Европейска агенция за защита на демокрациите, която да предоставя на всяка държава – членка на ЕС, европейски експерти, за да защити тя своя изборен процес срещу кибератаки и манипулации. В същия дух на независимост трябва да забраним финансирането на европейските политически партии от чужди сили. Чрез европейски правила ние трябва да забраним в интернет всяка реч на омраза и насилие, тъй като зачитането на човешката личност е основата на нашата цивилизация и на нашето достойнство.

Да защитим нашия континент

Основан на вътрешното помирение, Европейският съюз забрави реалностите в света. Никоя общност не може да създаде чувство за принадлежност, ако няма граници, които защитава. Границата – това е сигурната свобода. Ето защо трябва да преосмислим Шенгенското пространство: всички, които искат да бъдат част от него, трябва да спазват задълженията си за отговорност (строг граничен контрол) и солидарност (единна политика за убежище с общи правила за приемане и отказ).

Ще ни е необходима обща Гранична полиция и европейска служба за убежище, строги задължения за контрол и европейска солидарност, за които всяка страна ще допринася под ръководството на Европейския съвет за вътрешна сигурност. Изправен пред миграцията, вярвам в Европа, която защитава както своите ценности, така и своите граници.

Същите стандарти следва да се прилагат и за отбраната. През последните две години беше постигнат значителен напредък, но трябва да зададем ясен курс. Договор за отбрана и сигурността следва да дефинира нашите основни задължения във връзка с НАТО и европейските ни съюзници: увеличаване на разходите за отбрана, клауза за обща отбрана, която да може да бъде реално прилагана и Европейски съвет за сигурност с участието на Обединеното кралство, който да подготвя нашите колективни решения.

Границите ни също трябва да гарантират справедлива конкуренция. Коя световна сила ще приеме да продължи да търгува с тези, които не зачитат нито едно от нейните правила? Не можем да понасяме всичко това с мълчание. Необходимо е да реформираме нашата политика в областта на конкуренцията и да променим из основи нашата търговска политика – да накажем или забраним в Европа бизнеса, който уврежда нашите стратегически интереси и основни ценности като екологични стандарти, защита на данните и справедливо плащане на данъци; и да поемем отговорността в стратегическите индустрии и нашите обществени поръчки за избирането на европейски компании, както правят нашите американски или китайски конкуренти.

Да преоткрием духа на прогреса

Европа не е второразрядна сила. Цяла Европа е авангард: тя винаги е знаела как да определи правилата на прогреса. За тази цел тя трябва да има проект за сближаване, а не за конкуренция: Европа, където е създадено социалното осигуряване, трябва да въведе социален щит за всеки работник – на Изток или на Запад, на Север или на Юг, осигурява еднакво заплащане на едно и също работно място, и минимална европейска заплата, съобразена с всяка страна и договаряна колективно всяка година.

Да преоткрием прогреса означава и водеща роля в екологичната кауза. Ще можем ли да гледаме децата си в очите, ако не изплатим и дълга си към климата? ЕС трябва да определи целта си – нулеви въглеродни емисии до 2050 г. и пестицидите да бъдат намалени наполовина до 2025 г. – и да адаптира своите политики съответно с такива мерки като Европейската климатична банка да финансира екологичния преход, Европейска санитарна агенция да подобри контрола върху храните и да противодейства на лобистката заплаха, и да осигури независима научна оценка на веществата, опасни за околната среда и здравето. Този императив трябва да ръководи всички наши действия: от Централната банка до Европейската комисия, през европейския бюджет до Инвестиционния план за Европа – всички наши институции трябва да имат климата като свой приоритет.

Напредъкът и свободата са свързани с възможността да живеем от работата си: Европа трябва да гледа напред, за да създаде работни места. Ето защо е необходимо не само да регулира дигиталните гиганти чрез въвеждането на европейски надзор на основните дигитални платформи (бързи санкции за нелоялна конкуренция, прозрачни алгоритми и т.н.), но и също да финансира иновациите чрез предоставяне на бюджет на новия Европейски съвет за иновации, съизмерим с този на Съединените щати, за да застане начело на нови технологични пробиви като изкуствения интелект.

Европа, която вижда мястото си в света, трябва да бъде обърната към Африка, с която трябва да се обвържем в пакт за бъдеще. Осигурявайки обща съдба, подкрепяйки нейното развитие с амбиция, а не със страх: инвестиции, партньорство между университети, образование за момичетата…

Свобода, защита, прогрес. Върху тези стълбове трябва да изградим европесйкото възраждане. Не можем да оставим националистите, които нямат решение, да експлоатират озлоблението на хората. Ние не можем да бъдем сомнамбулите на една обезсилена Европа. Не можем да се ограничим до рутина и заклинания. Европейският хуманизъм изисква действие. И навсякъде гражданите искат да участват в промяната. Нека до края на годината с представителите на европейските институции, на държавите да свикаме една конференция за Европа, за да предложим всички промени, от които се нуждае нашият политически проект – без табута, дори и да мислим за ново изменение на учредителните договори. Тази конференция трябва да бъде съчетана с граждански форуми. Тя трябва да чуе университетските преподаватели, социалните партньори, представителите на идейните и религиозни учения. Тя трябва да начертае пътна карта за Европейския съюз, като преведе в конкретни действия тези големи приоритети. Ние имаме несъгласия. Но какво е по-добре – една блокирана Европа или Европа, която се развива, макар и на различна скорост, като остава отворена за всички? В тази Европа хората наистина ще имат контрола върху тяхната съдба. В тази Европа, сигурен съм, Обединеното кралство отново ще намери своето място.

Граждани на Европа, безизходицата на Brexit е урок за всички. Да излезем от този капан. Да дадем смисъл на изборите, които идват и на нашия проект. Вие трябва да решите дали Европа, ценностите и прогресът, които тя ни даде, ще останат скоба в историята. Това е изборът, който ви предлагам – да начертаем заедно пътя на европейското възраждане.

Еманюел Макрон, президент на Франция

 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.