SHARE

България има и поводи, с които да се гордее, и статистики, в които изпреварва почти всички държави от Европа. В този случай това е постижение на българските жени на ръководни позиции. 44% от ръководните кадри в страната в частния и държавния сектор са жени, показват данните на Евростат.

С това държавата ни се нарежда на второ място в Европа заедно с Полша. Пред страната ни е единствено Латвия (с 1,9 млн. души население), единствената страна, където по-голяма част от ръководните кадри са жени (53%).

На трето място е Ирландия (43%), последвана от Естония (42%), Литва, Унгария и Румъния (всичките с 41%) и Франция и Швеция (и двете с 40%).

На последните места са страни, в които по-малко от една четвърт е делът на жените на ръководни позиции – Люксембуг с 24%, Белгия и Австрия с дял от 23% и на последни места са Германия, Италия и Кипър с 22% дял.

България изпреварва  също така всички скандинавски държави (които обиковено водят всякакви класации), както и повечето бивши социалистически републики, включително и тези извън ЕС.

Страната ни е и една сред първите по най-малка разлика в заплащането между мъже и жени на ръководни позиции. На първо място в тази класация е Румъния само с 5% разлика между заплатите на ръководителите от двата пола, последвана от Словения – 12,4%, Белгия – 13,6%, и България – 15%.

В страни като Обединеното кралство (25,1%) разликата е по-голяма от една четвърт в заплатите, последвани от Естония – 25,6%, Португалия – 25,9%, Германия – 26,8%, Австрия – 26,9%, Полша – 27,7%, Словакия – 28,3%, Чехия – 29,7%.

Над една трета е разликата в заплащането в Италия – 33,5%, и Унгария – 33,7%, която заема и  последно място сред страните от ЕС, показват данните на Евростат за 2014 г.

Трябва да се отбележи, че разликата в заплатите не е признак на дискриминация по отношение на заплащането за вършене на една и съща дейност. Тя е резултат от множество правни, социални и икономически фактори и е следствие от това какви ръководни позиции заемат жените и кои сфери на икономиката са развити в страната.

Данните обаче са категорични в това, че жените лидери в България постигат успехи, с които страната ни изпреварва множество други страни в Европа.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.