Да печелиш, без да работиш, или една история за Доган, ТЕЦ „Варна“ и още нещо

SHARE

Как ТЕЦ „Варна“, собственост на почетния председател на ДПС, д-р Ахмед Доган, се сдоби през 2018 с договори за милиони. Казусът предпоставя евентуална заплаха за енергийната сигурност на България, а оттам и за националната сигурност на страната.

Д-р Ахмед Доган, повелителят на студения резерв

Да печелиш без да работиш. Как ТЕЦ "Варна", собственост на почетния председател на ДПС, д-р Ахмед Доган, се сдоби през 2018 с договори за милиони. Казусът предпоставя евентуална заплаха за енергийната сигурност на България, а оттам и за националната сигурност на страната.

Публикувахте от Антикорупционен фонд в Сряда, 19 юни 2019 г.

Днес фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) сигнализира Държавна агенция „Национална сигурност”, Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заради решение на държавно дружество да заплати милиони левове за студен резерв на „ТЕЦ Варна“ ЕАД, чиято техническа изправност е под въпрос, с което се предпоставя и евентуална заплаха за енергийната сигурност като част от националната сигурност на България.

Сигнализирани са и Националната агенция за приходите (НАП) във връзка със съмнения за избягване на данъци в придобиване на ТЕЦ-а от почетния председател на ДПС, Ахмед Доган, през август 2018.

Според Бойко Станкушев, директор на АКФ: “Задълбоченият анализ на историята на ТЕЦ „Варна“ – от приватизацията през 2006 до 2017, когато нов собственик става варненска фирма без никакъв опит в енергетиката, до август 2018, когато г-н Доган купува мажоритарен дял – поражда редица тревожни въпроси за възможността на държавните институции да защитават обществения интерес в ситуации, в които са намесени съществени материални интереси на влиятелни лица“.

„Обобщихме част от съмненията и въпросите си в тези четири сигнала до институциите. Настояваме за обстойна проверка на целия казус.“

С цел информиране на широката общественост АКФ разпространи и видеоматериал с някои от най-любопитните факти от историята на доскоро втората по големина топлоцентрала в България.

Отговорност за разпределянето на студения резерв – мощности, които стоят в готовност и се активират само при нужда, за да компенсират резки скокове в потреблението на електроенергия – носи Енергийният системен оператор (ЕСО).

През февруари 2018 без ясен мотив е сменено цялото ръководство на ЕСО. Новото ръководство обявява търг за рекордните 570 МВт мощности, необходими като студен резерв за летния сезон на 2018! За сравнение – студеният резерв през зимата е обичайно 700 МВт. След внезапен отказ от страна на държавната ТЕЦ „Марица-изток 2“ от вече спечелен след търг договор за предоставяне на студен резерв ЕСО избира ТЕЦ“ Варна“. От този и последващи търгове през 2018 г. на централата са заплатени 2, 8 млн. лв. за периода май – юли 2018 г. и 24,9 млн. лв. за периода август – октомври 2018 г. само за осигуряването на студен резерв. В допълнение ТЕЦ-ът е получил и допълнителни плащания в неизвестен размер за активиране на студен резерв.

Съмненията на АКФ относно техническата изправност на ТЕЦ „Варна“ и възможността на централата да изпълнява договорните си задължения се коренят в следните факти:

1. На 05.09.2017 г. КЕВР разрешава на ТЕЦ „Варна“ да изведе от експлоатация енергийни блокове № 1, 2 и 3. Към момента варненският ТЕЦ е лицензиран да произвежда електрическа енергия чрез оставащите три енергоблока, а от тях единствено за енергоблок № 6 има публично разпространена информация, че е преминал необходимите тестове и може да функционира безопасно като източник за предоставяне на студен резерв.

2. В отговор на журналистически въпрос през май 2019 г., ЕСО заявяват, че „не са извършвали проверки на място в ТЕЦ „Варна“ за експлоатационна годност на съоръженията, тъй като нямат подобни задължения съгласно българското законодателство.

3. В началото на 2019 г., ТЕЦ „Варна“ открива процедури за възлагане на обществени поръчки за ремонт на блок 6. Съгласно обосновката на поръчките ремонтите на блок 6 са изключително спешни поради значителни пробиви и критично изтъняване на елементи от котелната система, вече довели до поредица от принудителни спирания на блока и неуправляемост на процесите. Според ръководството на ТЕЦ-а тези обстоятелства сочат на недобра експлоатационна надеждност и потенциално системно авариране на котела по време на работа в бъдеще. Това на практика означава невъзможност да бъдат изпълнени договорните отношения със системния оператор. Впоследствие ръководството на ТЕЦ-а отлага ремонтите за 2020 г. поради икономическа нецелесъобразност.

Неясно остава по какъв начин ТЕЦ „Варна“ планира да изпълни задълженията си към ЕСО до 31.07.2019 г., при положение че единственият енергоблок, с който е могло да направи това, е „неуправляем“, според преценката на самото дружество. Неясно остава и как ТЕЦ-ът изпълнява лицензионните си задължения за използване на енергийни обекти, отговарящи на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

Освен това в края на юни предстои нов търг за студен резерв за следващ едногодишен период. Щом ЕСО не проверява експлоатационната годност на кандидатите за студен резерв и спешните ремонти на блок 6 са отложени за 2020 г., в случай че ТЕЦ „Варна“ спечели новия търг, рискът за енергийната сигурност на страната е още по-съществен.

АКФ призовава енергийните институции да осъществят контролните си правомощия по Закона за енергетиката и да се произнесат относно съмненията за ниска експлоатационна годност и неизпълнение на лицензионни задължения на варненския ТЕЦ, като при установени нередности – да дадат задължителни предписания, да наложат принудителни административни мерки и административни наказания.

Призоваваме ДАНС да провери и да гарантира, че не е налице опасност за енергийната и екологичната сигурност като съществен елемент на националната сигурност на страната.

Призоваваме НАП да провери сделките между свързани лица в механизма на придобиване на ТЕЦ „Варна“, реалните плащания и произхода на средствата за извършването им, както и заплащането на дължимите данъци“.

Източник: Фондация „Антикорупционен фонд“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.