SHARE

Както при строежа на къща, така и в изграждането на демократична държава има различни нива. Както не може да има къща без основи, така не може да има и леви и десни партии без либерална демокрация. Веднага пояснявам – това не е демокрация на либералите, а на всички хора без значение произход, вяра, раса, пол, възраст и образование. За разлика от нелибералната демокрация, където суверен не е народът, а групата или един човек в момента на власт, представляващи държавата. Или за разлика от робовладелската демокрация в древна Гърция и Рим, която е само за една група хора в обществото.

Няма либерална демокрация там, където не се спазват няколко принципа: върховенство на правото, свобода на медиите (плурализъм на мненията), защита правата на човека и на малцинствата и пазарна икономика със защита правата на частна собственост. Те са метаниво, координатна система, без което не са възможни „лявото“ и дясното“. Затова, когато са разрушени или фасадни, както у нас, тези принципи и ценнности – всички, които ги искаме реални, трябва да се обединяваме. Това е смисълът на „няма ляво, няма дясно“.

Едва когато успеем да имаме тези принципи приложения в публичния живот, в държавността, тогава можем да отидем на второ ниво – видното – и защитаваме други ценности, производни на първите: повече или по-малко държава, данъци, армия, лична свобода и т.н.

Апропо, затова сега не ни приемат в еврозоната – защото сме покрили критериите на Маастрихт от второ ниво, но не сме покрили базовия критерий от Копенхаген от първо ниво (метаниво) на либералната демокрация за правовата държава – върховенството на правото.

Много хора бъркат дилемата либерална или нелиберална (суверенна) демокрация с друга дилема – капитализъм или социализъм. Това е грешка – капитализмът може да съществува под различни форми, вкл. и при социализма (НЕП, държавен капитализъм), олигархичен, приятелски, предприемачески и т.н. Той няма пряко отношение към управлението на държавата – дали е Китай, Сингапур, САЩ, Бангладеш или Швеция… Но само в САЩ (донякъде) и Швеция има либерална демокрация и само там „дясното“ и „лявото“ имат смисъл…

Затова е важно да сме наясно какъв е нашият избор. Той не е между капитализъм или социализъм, а за вид демокрация, която позволява определен тип капитализъм. Само либералната демокрация насърчава предприемаческия, т.е. продуктивния капитализъм.

Затова дебатът „капитализъм“ или „социализъм“, който у нас усилено се продава под слогана „избери нас, десните, за да не ти кажем, че си розов социалист“, е фалшив. Ако постоянно се хващаме на въдицата, че у нас дилемата е „ляво или дясно“, винаги ще получаваме приятелско-олигархичен капитализъм и нелиберална демокрация от руски тип.

С видните за всички ни скандални ефекти.

Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието и акцентите са на редакцията на „Терминал 3“.

SHARE
Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания "Маконис". В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.