SHARE

Европейският парламент прие резолюция за мерки, които да предотвратят и да се борят със сексуалното насилие на работното място, на обществени места и в политическия живот в ЕС. С това си решение парламентът приветства публичния дебат и в частност инициативи като движението #MeToo, както и изказва силната си подкрепа за всички жени и момичета, участвали в кампанията.

В официалния текст, приет от парламента, се припомня черната статистика, че една от всеки три жени е била жертва на физическо или сексуално насилие, а до 55% от жените в ЕС са били подложени на сексуален тормоз. 

Общите препоръки подчертават, че сексуалното посегателство и тормоз е нарушение на човешките права, като парламентът призовава Европейската комисия да предложи директиви, които да се борят с всички форми на насилие над жени. Акцент е поставен и на това, че жените в ЕС не са защитени наравно срещу насилие, базирано на пола, сексуален и психологически тормоз, тъй като различните държави членки прилагат своето законодателство.

Директивата следва да включва общи дефиниции на различните видове насилие срещу жени, включително обновена и разширена дефиниция на различните видове насилие над жени и тормоз, както и общите законови стандарти за криминализиране на този вид насилие. Настоява се и за обща европейска стратегия срещу всички видове на насилие, базирано на пола. Докладът с препоръките е изготвен на базата на свидетелства и личен опит на жени – жертви на домашно насилие. 

Парламентът призовава Комисията да наблюдава коректното изпълнение на директиви, свързани със забраната на сексуален тормоз, както и да състави отчет с най-добрите практики в борбата със сексуалния и психологически тормоз, както и тормоза и дискриминацията на база бременност и майчинство на работното място. Комисията също така трябва да придобие ясни представи за проблема в ЕС с помощта на науката и повече проучвания, включително и за предизвикателствата на новото време – напр. кибертормоза.

Що се отнася до насилието на работното място, докладът с препоръките заключва, че подаването на оплакване за сексуален тормоз на работното място често води до уволнението на жертвата или изолирането ѝ от работната среда. Четири от пет жени, които са тормозени сексуално на работното място, не са се оплакали на работодателя си, посочва проучване от 2016 г. цитирано от доклада. Според ЕП трябва спешно да се разберат пречките, пред които се изправят жените, що се отнася до подаването на сигнал за сексуален тормоз и на тези жени да бъде предложена подкрепа, като същевременно те бъдат предпазени. Държавите членки са призовани да въведат мерки, които да предотвратят и да се борят с насилието и тормоза на работното място.

Това включва превантивни политики, ефективни процедури за справяне с оплаквания, строги санкции за извършителите, адекватна информация относно работните политики и процедури, подкрепа за компаниите в съставянето на планове за действия и прилагането на тези мерки. Докладът подчертава, че както публичните, така и частните компании трябва да организират задължителни обучения за сексуален тормоз за всички свои служители, включително и на отговорни постове.

Не са подминати и политическите партии, включително тези, представени в ЕП. Те са призовани да вземат конкретни мерки в справянето с проблема, включително ревизия на вътрешните правилници на партиите и въвеждане на политика на нулев толеранс, превантивни политики, процедури за справяне с оплаквания и санкции. Националните и регионалните парламенти трябва да оказват пълна подкрепа на жертвите и да поддържат конфиденциален регистър за случаите. Парламентът настоява за задължителни обучения за всички служители относно уважението и човешкото достойнство.

Относно насилието на обществени места авторите на доклада посочват, че сексуалният тормоз все по-често се пренася в мрежите чрез технологиите, което позволява на извършителите да се чувстват в безопасност, обвити в пашкул от анонимност. Отправя се призив към Комисията за дефиниция на публично пространство, която да вземе предвид еволюцията на технологиите за комуникация и да въведе дефиниция за „виртуални“ обществени пространства, напр. социалните мрежи и уебсайтовете. 

Докладът акцентира над факта че образованието относно равенството между половете на всяко едно ниво е фундаментален инструмент в избягването и елиминирането на тези форми на насилие, както и редуцирането на културния толеранс към сексуалния тормоз. Става въпрос за въвеждане на законодателство, което да акцентира над измерението на общественото пространство и важността на акта на намеса от страна на свидетелите. В доклада се споменава и вграждането на политики в образователната система, спомагайки за ранното предотвратяване на насилие, базирано на пола.

„Разпространяването на порнографски материали за отмъщение, без разрешението на заснетия, има ужасни психологически последици, включително самоубийства в най-крайните случаи. Затова предлагам заделянето на средства в европейския бюджет за пилотен проект за онлайн бюро за помощ, което ще осигурява подкрепа на всяко едно момиче или жена, станали жертви на следене онлайн, сексуален тормоз или порно за отмъщение“, казва авторът на доклада Пина Пичено (С&Д, Италия).

Цялото интервю с нея може да откриете тук, а финалния текст, приет от парламента, може да прочетете на английски тук. 

„Терминал 3“ заедно с Български фонд за жените/Bulgarian Fund for Women стартира съвместна кампания за овластяването на жените и разобличаването на антидемократичната пропаганда в съвременното общество.

Снимка: Daily Sabah 

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.