SHARE

Публикуваме становището на „Антикорупционен фонд“ с минимални съкращения:

Нереално ниски стойности по сделки за замяна на имоти между строителна фирма “Артекс” и председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов – това установява анализ на документацията по сделката, извършен от експерти на „Антикорупционен фонд“, съвместно с екипа на „Свободна Европа“.

Заради съмнения относно истинската цена по сделките от „Антикорупционен фонд“ ще изискат проверката им от компетентните органи и установяване дали не е налице нарушение на етични норми или деклариране на неверни обстоятелства и избягване на дължими данъци и такси.

През юни 2018 г. Цветан Цветанов и съпругата му Десислава сключват с фирма “Артекс Инженеринг 2000-5” ООД договор за замяна на недвижими имоти, с който прехвърлят на строителната фирма два апартамента и две паркоместа на улица “Елемаг” в София, като в нотариалния акт е отбелязано и доплащане към строителната фирма в размер на 100 000 лева. Срещу своите имоти и доплащането Цветанов и съпругата му придобиват апартамент с площ 240 кв.м. на 6-и (последен) етаж, заедно с преддверие и персонален ВИП асансьор с площ от 33,40 кв.м, плюс самостоятелен двоен гараж в една от най-луксозните жилищни сгради в София – новопостроената сграда „Летера“ на ул. „Латинка“ в квартал “Изток”. Апартаментът заема целия шести етаж на сградата и включва и прилежаща сервизна шахта за ВИП асансьора. Общата данъчна оценка на придобитите имоти е 386 654,40 лв.

Оценката на заменените 2 апартамента с обща площ 192,76 кв.м. на 5-и етаж в сграда по-старо строителство заедно с 2 паркоместа в двора с обща площ 33,32 кв.м. е 287 438 лв. Разликата в данъчните оценки е около 100 хиляди лева – точно колкото е и извършеното според нотариалния акт доплащане от страна на Цветанови. Всички данъци и такси по сделката са изчислени въз основа на данъчната оценка на по-скъпия имот – 386 654, 40 лв.

Данъчната оценка в този случай обаче съществено се различава от пазарната цена на подобни имоти в луксозния сегмент на жилища в София. Това се установява първо от медийни публикации, в които директорът на „Артекс“ заявява, че имотите им се продават на цени, достигащи до 3000 евро. Тази фрапираща разлика в стойностите беше потвърдена и от проведени разговори с отдел „Продажби“ на “Артекс”, при които беше установено, че жилищата на високи етажи в същата сграда на ул. „Латинка“ са се продавали на нива до 2200 евро без ДДС, или 2640 евро с ДДС за квадратен метър площ. При тези цени, дадени от самата строителна компания и при вземане предвид на цени за имотите на ул. „Елемаг“ от около 2000 евро за квадратен метър, реалното доплащане би било от порядъка на 360 000 евро (около 700 000 лв.), при това без отчитане уникалността на имота (частен ВИП асансьор, директна, персонална връзка между индивидуален гараж и жилищния имот), т.е. дължимото по пазарни цени доплащане би било многократно надвишаващо вписаното в нотариалния акт доплащане от 50 000 евро.

Разликата между обичайните пазарни цени на подобни имоти и данъчните им оценки е толкова сериозна, че повдига въпроса дали и разликата в доплащането не би трябвало да е много по-голяма, смятат експертите на „Антикорупционен фонд“.

Извършените сделки с други имоти в същата сграда също показват съществена разлика в цените. През 2017 г. по-малък апартамент в сградата (с площ от 175,60 кв.м. вместо 240 кв.м.) на много по-непривлекателен и по-евтин (първи) етаж, без собствен ВИП асансьор и с 2 паркоместа с обща площ 29 кв.м. в общ гараж (вместо самостоятелен двоен масивен гараж с площ 42 кв.м.) са продадени за 245 000 евро (приблизително 480 000 лв.).

Изложеното поражда сериозни съмнения дали цената, респективно доплащането, посочени в нотариалния акт за замяна, са реални. Ако това не е действителната цена и сем. Цветанови са доплатили по-голяма сума, то страните по сделката са нарушили чл. 25, ал. 9 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, като са подали пред нотариуса декларация с невярно съдържание относно размера на действително уговореното плащане по сделката. Освен това в този случай страната, придобиваща имущество на по-висока стойност (сем. Цветанови), би се оказало, че е платила местен данък и такса за вписване върху значително по-ниска от пазарната цена, като по този начин би бил ощетен бюджетът на общината и бюджетът на Агенция по вписванията.

От друга страна, ако посочената в нотариалния акт цена е действителната цена по сделката (действителното уговорено плащане), възникват съмнения за нарушение на етичните норми, въведени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, съгласно които народният представител:

  • осъществява своите правомощия при зачитане върховенството на закона и защитата на обществения интерес, като се ръководи от принципите на необвързаност с частни интереси, откритост, отчетност и прозрачност;
  • не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност с физически или юридически лица, която би могла да повлияе върху изпълнението на неговите правомощия;
  • изпълнява правомощията си, без да търси или получава материална или друга облага за себе си или за свързаните с него лица;
  • не може да използва служебното си положение за получаване на специални привилегии или придобивки;
  • не може да получава подаръци освен протоколни, ненадвишаващи 1/10 от от основното му месечно възнаграждение, като подаръците над тази стойност се предават в Народното събрание и се обявяват в публичен регистър на Народното събрание.

Предвид така установените факти, Фондация „Антикорупционен фонд“ ще сезира компетентните органи с оглед извършване на проверка за евентуални нарушения.

Сградата, в която Цветанов се е сдобил с луксозен имот на минимална цена, можете да разгледате тук.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.