SHARE

Когато няма какво да кажеш… поне благодари за рибата!

И благодарим за рибата!

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.