SHARE

Първото по рода си изследване на унгарски учени потвържава това, което може да сте предполагали от години. Според проучването кучетата не просто разбират думите, които изговаряме, но и начина, по който го правим.

Учени, водени от Атила Андикс, преподавател в будапещенския университет “Йотвьош Лоранд” са изследвали мозъчната дейност на кучетата. В резултат са установили, че животните разграничават както думите, така и интонацията на човешката реч по същия начин, по който и хората.

“Изучаването на думи не е уникална способност на хората, която да се е появила вследствие на езиците. Тя е много по-древна функция, която се е използвала, за да се разграничат несвързаните звуци от тези със значение”, заявява Атила Андикс.

Думите са в основата на човешките езици, но те трудно могат да бъдат открити в нечовешката вокална комуникация. Интонацията е друг способ за предаване на информация чрез речево общуване – напр. похвалните думи са в по-високата и разнообразна гама.

Хората разбират както думите, така и интонацията. В новото проучване се оказва, че това могат и кучетата.

За целите на проучването на кучетата са им пускали записи на техните треньори, които са използвали различни думи и интонация – похвална, неутрална и порицателна. В някои от случаите треньорът е използвал похвални думи с порицателна интонация или неутрални слова с похвален тон, за да се установи дали животните могат да разграничат и начина, по-който им се говори.

За да разкрият мозъчните процеси на кучетата, Андикс и неговите колеги са използвали функционална магнитно-резонансна томография. В хода на изследването учените установили, няколко неща.

14203533_1031012083681254_1886106575_oНа първо място, кучетата могат да обработват думите, без значение от интонацията, като разграничават всяка отделна дума, и то по сходен на хората начин, използвайки лявото полукълбо.

Също така както хората, така и кучетата обработват интонацията по различен начин от думите – чрез дясното полукълбо.

И на последно място, учените открили, че кучетата използват и разграничаването на думите и на интонацията, за да оценят това, което им е казано. Или с други думи, те разбират както какво им казваме, така и как им го казваме.

Учените отбелязват, че е възможно тези способности на кучето да са следствие от тяхното опитомяване, но толкова бърз еволюционен процес не е много вероятен. Навярно това е способност, която имат всички представители на рода Canis (вълк, чакал, койот, куче и др.), но за това следва да бъдат проведени допълнителни изследвания.

Това, което остава уникално за хората обаче, е тяхната способност да измислят думи.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.