SHARE

Множество искания за подслушване, масови нарушения, престъпване на международни договори и слаби резултати, констатира Софийският градски съд.

От съда публикуваха Доклад за дейността на отдел „Класифицирана информация“ за 2015 и 2016 г. на Софийския градски съд, който председателят на съда Калоян Топалов изпрати до главния прокурор

През 2009 г. са постъпилите 3677 искания за разрешение за използване на СРС. Дадените разрешения са 3662, а отказите 15. От над трите хиляди подслушвания само в 390 случая е имало резултат – получени са веществени доказателствени средства, “част от тях са постъпили по дадени разрешения от предходната година”.

През 2010 година постъпилите искания са 6228 броя. Разрешенията – 6213 броя. Отказите – 15 броя. От тях са получени веществени доказателствени средства само в 709 случая.

През 2011 година са поискани 6010 разрешения, от които са одобрени 6008 – т.е. има само 2 отказа. Веществени доказателствени средства за годината са произтекли от 799 случая.

През 2012 г. постъпват 5561 искания. Получени са 5556 броя и 5 са отказани. Получени са веществени доказателствени средства за 910 случая.

През 2013 г. постъпват 4324 искания. Дадени са 4304 разрешения и 20 отказа. Получени са веществени доказателствени средства в 494 случая.

През 2014 г. постъпват 3579 искания. Дадени са 3549 разрешения и 30 отказа. Получени са веществени доказателствени средства за 413 случая.

През 2015 г. постъпват 1190 искания. Дадени са 916 разрешения и 240 отказа. Получени са веществени доказателствени средства по 212 случая.

През 2016 г. постъпват 312 искания и са дадени разрешения по 147 от случаите, а отказите са 165. Получени са веществени доказателствени средства по 44 случая.

През февруари 2015 г. бившият председател на СГС Владимира Янева подаде оставка заради серия от корупционни скандали и юни с.г. бе избран новият ръководител на съда Калоян Топалов. Общо от 2009 г. до 2014 г. са поискани 29 379 разрешения, от които са отказани само 87.

До 10 юни 2014 г. в специалния регистър по ЗСРС, който не е публичен, изобщо не се е вписвало името на съдията, който се е произнасял, установява докладът.

Установени са и множество случаи, при които се е искало използване на СРС срещу дипломати, което е в нарушение на международното право. Има над 50 подобни случая само за 2015 г.

“Считам, че при изготвянето на доклада са констатирани достатъчно на брой нарушения, които да бъдат проверени за наличие на извършени противоправни деяния, изпълващи състав на престъпление по Наказателния кодекс на Република България”, пише в придружителното писмо председателят на съда Калоян Топалов.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.