Прав е Борисов – половин милиарда са! Но не пътища, а от...

Прав е Борисов – половин милиарда са! Но не пътища, а от пътища, не са километри, а лева и не са налични, а се губят

SHARE

Над 500 млн. лв. ни струва ТОЛ системата до момента и поне още толкова са откраднати чрез нея до момента.

Можете ли да предположите кой е изпълнителят с най-голяма обща стойност на сключените договори за обществени поръчки в България за миналата година?

Ще Ви спестим търсенето.

Само през 2020 г. пет фирми на „Капш“, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на скандалната ТОЛ система у нас, са сключили договори за общо 117 719 373,72 лева.

Това показва статистиката на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ („ЦАИС ЕОП“).

Става въпрос за договор за софтуерна поддръжка на националната ТОЛ система, който Агенцията „Пътна инфраструктура“ („АПИ“) е сключила с дъщерните фирми на австрийската фирма „Капш“ за следващите пет години, за който ТерминалНО вече писа многократно. Сумата е без ДДС. Ако се включи и ДДС, договорът набъбва до солидните 141 милиона лева.

Разполагаме с информация, че по договора АПИ плаща по около 2.35 милиона лева с ДДС на месец, без да е ясно за какво точно ги плаща.

Ще се опитаме да сметнем колко е платила досега държавата за ТОЛ системата на австрийската Капш.

Договорът за доставка на ТОЛ системата

Австрийската фирма „Капш“ (чрез консорциум от свои дъщерни дружества) получи договора за изграждане на ТОЛ системата за 180 милиона лева с ДДС в началото на 2018 г. Процедурата за обществена поръчка продължи повече от година и половина и в нея бяха извършени брутални нарушения на Закона за обществени поръчки и европейското право. В крайна сметка договорът бе сключен и „Капш“ си получи пълното възнаграждение.

Договорът предвиждаше до крайния срок от 15 август 2019 г. за ТОЛ системата (но до края на септември 2018 г. за електронните винетки) да се случи следното:

 • да бъде доставен, включително приет с тестове за приемане, целият софтуер и хардуер на системата, като цялата електронна система за събиране на тол-такси и на винетни такси да бъде внедрена и изпитана;
 • да бъдат доставени всички автомобили (111 на брой!), предвидени в техническата спецификация със съответното оборудване, което е по-скъпо от самите автомобили;
 • да бъдат доставени 30 (тридесет) броя мобилни офиси (контейнерно изпълнение);
 • да бъдат оборудвани 420 (четиристотин и двадесет) т.нар. „стационарни контролни единици“, представляващи „портали и конзоли“ над пътя. 320 бр. от тях са съществуващи портали, върху които са монтирани преброителните устройства на АПИ. 100 бр. трябва да бъдат новите портали (от типа „пасарелка“, т.е. такива които са портални рамки и върху които може да се работи и свободно да се преминава);
 • да бъдат доставени и инсталирани 50 бр. уреди за лазерно сканиране и определяне на габаритите на ППС с точност от най-малко 95%;
 • да бъдат доставени и инсталирани 100 бр. съоръжения за определяне на теглото на преминаващите ППС в движение (weigh-in-motion);
 • на всички останали стационарни контролни единици (общо 420 на брой) да бъде доставено и инсталирано по-икономично оборудване за приблизително определяне на габаритите на ППС (чрез анализ на графични изображения или др.);
 • да се доставят на порталите 150 бр. метеорологични станции с оборудване за измерване на температура на асфалта, въздуха, скорост посока на вятъра и влажност; 
 • да се доставят, инсталират и тестват 500 бр. терминали с комуникационно оборудване за продажба на т.нар. „маршрутни карти“
 • да се достави и оборудва универсален център за обслужване на клиенти за пътни такси. Той се състои от следните компоненти: (i) Център за обслужване на клиенти, (ii) пунктове за продажба; (iii) eлектронно обслужване на клиенти по интернет; (iv) Център за телефонно обслужване на клиенти (Call Centre), (v) изпращане на писмо, факс, ел. Поща;
 • да се изгради и достави Център за управление и наблюдение (отделен от Call Centre-a!) в сграда на АПИ;
 • да бъдат изградени 2 бекофис-а за десетки милиони лева;
 • да се построят 200 км оптични трасета, конкретно описани в документацията на поръчката и в множество разяснения, които са част от нея.

Добре си спомняте, че нищо от изброеното по-горе не беше доставено и инсталирано навреме. Системата, естествено, не тръгна. Дойде моментът, в който АПИ се притече на помощ на изпълнителя със скандален анекс, подписан на 28 август 2018 г. В това Допълнително споразумение отпаднаха огромна част от доставките и услугите, които Капш трябва да осъществи:

 • отпада задължението на Капш да оборудва 125 броя съществуващи портални рамки (повече от 1/3 от общо 320-те);
 • отпада задължението на Капш да изгради 200 км оптично трасе. Само това задължение е на стойност 12-15 милиона лева;
 • отпада задължението на „Капш“ да достави 23 мобилни офиса(контейнерно изпълнение). Според анекса трябва да достави само 7. (Между другото, наша проверка не откри нито един такъв до днес);
 • увеличават се сроковете за доставка и за извършване на определени услуги на несъществуващи основания. АПИ “благородно” поема вината за неизпълнението на „Капш“, като твърди, че даването на разрешения за строеж на новите портали са били забавени от възложителя. Само, че в обществената поръчка цялата отговорност за получаването на разрешенията за строеж е за изпълнителя. Няма как да получиш разрешение, ако дори не си го поискал;
 • увеличават се плащанията за изпълнителя, Капш, обвързани с дати, без да зависят, обаче, тези дати от изпълнението;
 • и много, много други.

200 км оптични трасета, заместени с мобилни комуникации, на практика са излезли безплатно на „Капш“. На всичкото отгоре АПИ е организирала и провела обществени поръчки за други десетки милиони за дейности, които влизат в договора за изработване от „Капш“. Това, разбира се, е грубо нарушение на закона, извършено със завидна лекота от АПИ.

„Интелигентни трафик системи“ АД (ИТС).

„Капш“ не се задоволи само с тези 180 милиона, които получи за доставката на ТОЛ системата. Тя си направи и собствен Национален доставчик на услуги (НДУ) – „Интелигентни трафик системи“ АД (ИТС). За никого в бранша не е тайна, че ИТС всъщност действа като подставено лице на Капш. За това писаха отдавна и колегите в „Капитал“. Оттогава ИТС е почти пълен монополист на пазара на продажбата на електронни винетки и ТОЛ такси, което стана ясно от изнесената публично информация от АПИ. Те са единствените, които имат достъп до системата на „Капш“ и затова са единствените, които решават кой може да бъде НДУ и кой не. Допуснали са няколко други доставчика, за да не бъдат още от пръв поглед монополисти. Но огромната част от продажбите на електронни винетки или ТОЛ такси се извършва от ИТС. Дори когато искате да си купите електронна винетка или маршрутна карта от АПИ директно, вие плащате комисион на ИТС / Капш. Това се постига с няколко трика, за които сме писали и преди. А комисионът съвсем не е малък – 7% от брутната им цена. Само от този комисион по груби сметки „Капш“ / ИТС са „заработили“ още около 100 милиона лева. И това е преди „екстрите“, за които на вчерашната пресконференция разказаха от ръководството на МРРБ – „двойно заплащане“ на комисиона за преиздадена сгрешена винетка, например.

Понеже „Капш“ са единствените, които притежават и експлоатират националната ни ТОЛ система, само те (и разбира се, свързаната с тях фирма ИТС) знаят колко пари влизат от продажбите на електронни винетки и ТОЛ такси и колко от тях ще отчетат на държаватаНа практика „Капш“ продава е-винетки и ТОЛ такси, „Капш“ контролира превозните средства и „Капш“ се отчита пред държавата. На всичкото отгоре плащането на ИТС става през австрийски оператор на платежна система, който държавата ни може да контролира само през австрийските компетентни власти. Така, какво става вътре в самата ТОЛ система, знае само „Капш“.

Като съберем всичките приходи на „Капш“ от ТОЛ системата, те стават повече от числото, което Борисов свърза с построени от неговите правителства километри магистрала – „половин милиард“. 

„Капш“ са „усвоили“ минимум 500 милиона лева от българската ТОЛ система. И то при положение, че направим предположение, че „Капш“ отчита честно плащанията на потребителите от ТОЛ системата. Ако съдим, обаче, по приходите, отчетени през 2020 г., много е вероятно оценката ни да е двойно занижена и приходите да са пак 500 милиона, но евро.

Вчерашната пресконференция в МРРБ беше добро начало. Очакваме разследванията на всички обществени поръчки, сключени от АПИ за ТОЛ системата. Защото това е ТОП(Л)-далаверата на прехода.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.