SHARE

„Сега остава да хвана и агнешките главички.“
И благодарим за рибата!

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.