SHARE

„Как може да бъде наречена държава, в която главният прокурор се намесва директно в политическия процес, заплашвайки водещи бизнесмени да не подкрепят определена политическа партия?

Може да бъде наречена по много начини, примерно „прокурорска република“, макар че думата „република“, така употребена, губи всякакъв смисъл. Както напълно губи смисъла си в израза „народна република“. Защото, за да има република, трябва да има равноправни граждани, които избират, а когато избирателят е само един и това е главният прокурор, как да наречем тази форма на управление?

Може да бъде наречена прокурорска диктатура или прокурорска тирания примерно.“

Из статията на Константин Павлов-Комитата „За свободното слово, политическия живот и бизнеса в прокурорската република

SHARE