SHARE

„SMS ни свързва, SMS ни дели.“

И благодарим за рибата!

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.