SHARE

Terminal 3 е първият проект на Център за гражданска активност.
България е богата на хора с ярка и силна позиция, които са високо квалифицирани, лидери в своите области, но често остават изолирани и чийто глас за реформи потъва, тъй като не са преки участници в политическия процес.

Политическият процес е тотално дискредитиран и опорочен, което е предпоставка тези хора да не желаят да се дискредитират чрез него. В същото време днес повече от всякога сме свидетели на това как чрез активизъм всеки гражданин има възможност да прави реална политика. Центърът ще съдейства за позитивната промяна, като подпомага с нужната експертиза различни инициативи, които работят за радикална и качествена реформа на системите.

Ще работим за това да превърнем територията в държава.

Медиите и медийната среда са най-увредени от псевдопрехода, който не случи реформите. Те са не просто обслужващи олигархичните амбиции на собствениците си (в голямата си част), но и са превърнати в инструмент за различен вид рекет – икономически, политически, социален и обществен, заради откровенно клеветническата и опетняваща роля, която често изпълняват.

Изключенията са малко и добре, че ги има. Ролята и мястото на социалните мрежи запълват необходимостта не толкова от бърза, колкото от адекватна информация. Това е причината именно в социалните мрежи да се наложат ярки лидери на мнение, чийто глас не подлежи на цензура, политически или икономически натиск.

Намерението на Terminal 3 е да се върне към изконната роля на медиите – да институционализира адекватната информация за сметка на бързата.

Днес бързината на новините е извън и отвъд традиционните медии. Тяхната истинност е въпрос на корпоративна и политическа манипулация.

Днес важен преди всичко е точният прочит на новините. Какво реално се случва и какво реално стои зад дадено събитие? Кое събитие е истинско? Кое е умела или недотам манипулация?

Днес в България имаме стотици и хиляди примери, в които истинските новини не намират своето място в традиционните медии, а онези, които наистина имат значение биват или тотално пренебрегвани или още по-лошо – тотално изопачени с една цел – масова заблуда. Terminal 3 се връща към изконната мисия на истинските медии – да дава адекватен прочит на онези събития, които действително променят живота ни и да бъде трибуна на онези хора, които наистина имат какво да кажат и то е подплатено с реална, а не измислена или легендирана експертиза.

Кауза

България без радикални реформи е терминално загубена.

Терминал 3 стои зад:

 • реформа в правоохранителната и правораздавателната системи и равенство пред закона;

 • реформа в образованието – достъп до образование за всички, връщане на достойнството на Българския учител и модерно образование;

 • прозрачност в управлението – електронно правителство и отворени данни;

 • реформа в избирателната система – гарантиране на честни и свободни избори и въвеждане на електронно гласуване;

 • свободни и независими регулатори;

 • правила, прозрачност на процедурите и реална конкуретност при провеждането на обществените поръчки;

 • прозрачност и отчетност при усвояването на европейски фондове;

 • пазарна икономика;

 • социална солидарност;

 • прозрачност на собствеността на медии;

 • припознаване и придържане към базисните ценности на цивилизования свят и Европейския съюз.

Terminal 3 ще бъде трибуна на всички, които работят за тази кауза без значение от тяхната политическа принадлежност. Ние вярваме, че пътят към осъществяването на тези цели е активизъм и свобода на словото.

Основен екип

Хората, създали Центъра за гражданска активност и Terminal 3, са доказали се всеки един в своята сфера на дейност. Отделно от това всеки един е бил активен участник в процесите по демократизация на страната през целия си съзнателен живот, както в професионалното си битие, така и с гражданските си позиции. В допълнение всеки един е бил активен участник в различните граждански инициативи, които се сформираха и наложиха като реален политически фактор по време и след активната във всяко едно отношение 2013-та година. И накрая, но не на последно място – всеки един от тях е лидер на мнение с определено, а някои и със значително влияние в социалните мрежи.

Теодор Михайлов – продуцент с опит в медиите (списания и телевизии) и рекламата.

Ивет Добромиров – експерт по публични комуникации, с дългогодишна кариера като журналист в БНТ, основател на собстевна ПР Агенция, медиен координатор и говорител на служебното правителство с премиер Марин Райков.

Георги Пламенов – бакалавър по икономика от Делхийския университет, предприемач от 20 години, граждански активист от 2013 г., един от основателите на Протестна мрежа и Инициативния комитет “Гласувай без граници” в подкрепа на електронното гласуване.

Константин Павлов-Комитата – инженер по образование, един от “интернет-пионерите” в България, един от най-влиятелните блогъри до днес.