SHARE

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН за втора поредна година организира Детския базар на професиите, част от проекта “Гордея се с труда на моите родители”. Астроном, писател, ветеринар, инженер, архитект, актьор, геолог, фармацевт, туристически агент и професионалисти от още много сфери ще се срещнат с ученици по време на събитието на 25 и 26 ноември от 10:00 до 16:00 ч. в Националния дворец на културата.

Подобна инициатива повдига темите за ранното кариерно ориентиране, изборът на правилно образование от подрастващите и последващата професионална реализация на младежите. По тези въпроси разговаряме с Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и изпълнителен директор на „ТехноЛогика” ЕАД.

Защо е нужно децата от ранна детска възраст да се срещат с професии?

Изборът на професия трябва да бъде отговорен и информиран. За целта на децата трябва да се даде възможност да се запознаят с различни професии и да разпознаят своя бъдещ път за реализация. В момента има голям проблем – над половината от завършващите висше образование не работят по специалността си. Това е загубен съществен ресурс както на обществото, така и личен. Защото в тези години от развитието си младежите не са били полезни на обществото, не са се реализирали, а и явно не са се подготвили по най-добрия начин.

Като работодател при всяка кампания за подбор се срещам с умни младежи, които имат по две висши образования в различни области. Винаги ги питам защо кандидатстват за позиция, която не е свързана с нито една от тези две области и защо са се ориентирaли към тях. А отговорът винаги е един и същ – насочили са се към това, което звучи най-интересно като образование. Факт е, че липсата на информация и помощ в професионалната ориентация на подрастващите предопределя избора на най-привлекателната специалност във ВУЗ, а не в коя сфера и с коя професия ще се реализират и тогава да намерят учебното заведение и специалност, които ще ги подготвят най-добре.

Къде децата решават какви искат да станат – вкъщи, в училище или другаде?

Решението трябва да се вземе след внимателно обмисляне с помощта и напътствията на родителите. Много често то е повлияно от някой пленителен пример, обект за подражание или роднина. Разбира се, то трябва да се базира и на личностните качества на младежа, които би трябвало да се разкрият в училището. Но при всички случаи това решение трябва да се базира на много добро себепознаване и познаване на възможностите за реализация, които има младият човек. За тази цел той трябва да се срещне с професионалисти, да види част от техния работен процес, да разбере каква е ролята на тяхната професия, къде може да се подготви за нея, какво се изисква като умения, качества и знания и къде може да ги придобие. Важно е да се разбере кои са предизвикателствата в тези професии, а не само тяхната привлекателна страна. Това е целта на Детския базар на професиите, с който се опитваме да дадем една допълнителна помощ, да разширим информираността, да предложим достъп до професионалисти.

j20151129-287На Детския базар, от една страна, ще могат да се видят щандове, което особено за по-малките ще бъде изключително атрактивно и полезно. На тях ще придобият първоначална ориентация за дадената професия, с кои други професии е свързана, къде се намира в производствения процес, кои са резултатите от нейния труд и ползите за обществото, как се измерват те, защо е важна и къде се реализира. От друга страна, на събитието ще има структурирани представяния на професии за малко по-големите (над 10-годишни), в които те ще могат да получат информация за основните въпроси, ще могат да направят сравнение и първи стъпки към своя избор.

Кой е факторът, който най-силно влияе на избора на професия при децата?

Това несъмнено са възпитанието и примерът. Когато децата видят и възприемат някой специалист като въплъщение на техния идеал за достойна реализация, за уважаван полезен професионалист, то несъмнено това се превръща в тяхно моментно желание. Но преценката защо този човек е уважаван и защо се е реализирал успешно се базира на ценностна система, която се възпитава и в семейството, и в училище, и в обществото.

За съжаление, в обществото липсват много институции, премахнати с лека ръка. На тяхно място все още няма компенсиращи или нови по-адекватни за пазарна икономика. Говоря за скаутски организации например. Един добър образец за съвременна инициатива е Международната награда на херцога на Единбург, която тръгва от Великобритания, но бе припозната и в България и набира скорост. Тя дава възможност на децата да си поставят цели, да ги постигат, да се самооценяват и да се надграждат.

Чия отговорност е кариерното ориентиране на децата?

Не можем да очакваме децата да са отговорни за каквато и да е постъпка, докато са още деца. Цялата отговорност е на семейството, на обкръжаващата ги общност и на обществото като цяло. Ние, отговорният бизнес, разпознаваме своята роля, макар и скромна, но важна. Тя е да дадем възможност на колкото се може повече деца да се запознаят с ролята на труда и съзиданието като основа за удовлетворение, самочувствие и реализация и да могат да се срещнат с особеностите на различните професии. Това е нещо, което трудно може да се организира в българското училище, където на този етап липсват традиции. Не е лесно да бъдат поканени и да гостуват в клас десетки професионалисти, за да представят десетки специалности. Това изисква по-ефикасна форма, каквато предлага Детският базар на професиите.

Какви са впечатленията ви – има ли деца в предишните издания на базара и на „Гордея се с труда на моите родители“, които толкова са се „запалили“ по нещо видяно, че са поискали да ходят на конкретни уроци или кръжоци?

Примерите са много и те ни дават самочувствие, че правилно сме планирали този проект, и ни носят удовлетворение, че сме били полезни. Ние не се заблуждаваме, че едно дете ще направи еднократно своя избор още в детска възраст. Това не е така. То вероятно ще мине една еволюция на себепознаване, на познаване на професии и възможности за реализация и тогава ще направи своя отговорен избор.

Защо родителите трябва да дойдат на базара, независимо дали с децата си?

Ако дойдат заедно с децата си, ще бъде много добре – ще могат да обсъдят видяното, да подскажат някой въпрос, да подчертаят изводи, да цитират чутото по време на базара, за да може детето да се обогати възможно най-много. От друга страна, и за родителите ще бъде интересно да видят някои нови професии, с които не са имали възможността да се запознаят отблизо, да направят своята оценка, да подпомогнат децата да обърнат внимание на определени детайли, така че и за тях ще бъде интересно.

Множество технически средства, инструменти и технологии от различни професии ще бъдат представени на Детския базар. Такива са 3D скенерите, 3D принтерите, тримерното моделиране, симулациите. Те ще бъдат интересни за широката публика, защото са нови и прогресивни технологии, за които всички са чували, но с които не всички са имали възможност да се запознаят.