SHARE

„Терминал 3“ продължава своята своеобразна информационна кампания във връзка с предстоящите избори и референдум.

screen-shot-2016-10-23-at-10-01-30-amИз методическите указания на ЦИК до секционните комисии за това какво се прави с двете бюлетини [тази за изборите за президент и тази за референдума] и списъците:

При влизане в изборното помещение секционната избирателна комисия информира избирателя/гласоподавателя, че се гласува за избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум. Член на комисията указва на избирателя/гласоподавателя къде е избирателният списък за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум и го информира, че данните му трябва да бъдат проверени и вписани в списъците, за да получи бюлетини за гласуване и да бъде допуснат до гласуване.

Действия на СИК след проверка и вписване/дописване на данните в избирателния списък/списъка за гласуване в националния референдум:

След проверка и вписване/дописване на данните на избирателя/ гласоподавателя в единия от двата списъка (избирателния списък/списъка за гласуване в националния референдум) член на СИК подава на избирателя подпечатаната бюлетина за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката или бюлетина и плик за гласуване в националния референдум в зависимост от списъка, в който са вписани/дописани данните на лицето. На избирателя/гласоподавателя се припомня, че в изборното помещение се гласува и за избори за президент и вицепрезидент или за национален референдум отново в зависимост от това в кой списък данните на лицето са проверени. Ако лицето се насочи и към другия списък, то стъпките по проверка в другия списък, описани в този раздел, се повтарят и на лицето се предоставя и другата бюлетина/респективно бюлетина и плик.

ВНИМАНИЕ! Избирателите/гласоподавателите, които гласуват и за изборите, и за референдума, първо се проверяват и в двата списъка и им се предоставят и двете бюлетини (с плик за бюлетината за националния референдум) и влизат само веднъж в кабината за гласуване!

* Информацията е публикувана първоначално във фейсбук от Антоанета Цонева, Институт за развитие на публичната среда, в качеството й на един от най-добрите експерти на тема „избори“.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.