SHARE

Този филм се стреми да повиши информираността за аутизма сред аудитория, която не спада към аутистичния спектър, да стимулира разбирането и приемането на това състояние от бъдещите поколения. Филмът е създаден, за да бъде гледан, обсъждан и споделян от всички, но най-вече учители и родители.

Филмът е създаден от режисьора Алекс Амелайнс (Alex Amelines) и показан през април 2017 г. по повод Световния ден на аутизма. Той представя сложната тема по прост, описателен начин, като представя и основните начини, по които обществото и всеки един от нас може да помогне на страдащите от аутизъм – в крайна сметка отговорът е в простото разбиране на проблемите, а за да ги разберем, трябва да сме запознати с тях.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.