SHARE

Българският отбор спечели тази вечер финала на най-голямото студентско състезание по право на Европейския съюз в Централна и Източна Европа Central and Eastern Europe Moot Court Competition.

Според треньорите на нашия отбор успехът е дошъл след много дни и часове  подготовка. Така са търсени най-интересните аргументи с позоваване както на релевантната европейската правна рамка и са обвързвани с фактите по конкретния зададен казус.

Отборът научава, че печели

Стиляна Иванова каза специално за DeFakto: Получи се оспорван мач, в който и двете страни успяха да представят своите аргументи. Този път отборът на българските студенти, беше поставил акцент в по-доброто представяне на правните аргументи в устните дебати. Успехът е в отборната игра и в знанията, които студентите натрупват в хода на подготовката – това, което не се изучава в университетската среда – а именно да аргументираш своята защита както от страната на ищеца, така и от позицията на ответника, след което да представиш и устно мотивацията по убедителен начин. Това става под „обстрела” на множество въпроси от страна на съдиите, които са много компетентни в своята област. Стиляна Иванова за поредна година е треньор на отбора на българските студенти, като преди това е била член на нашия отбор.

Според Цветелина Байрактарова, която е практикуващ юрист и треньор, тези международни състезания на студентите по право позволяват човек да се съпостави с отбори от 11 държави и да види, че аргументацията, която е обмислял в продължение на три месеца, съвпада с това, което мислят съдиите. От това студентът – бъдещ юрист, първо, е удовлетворен от работата си и второ – има увереността, че ще се справи и с писане на преюдициални запитвания, с писане на мнения на Генерален адвокат и с проекти за решения на всеки съд.

Финалът в 272-ра аудитория на СУ „Св. Кл.Орхидски” за решаването на казус по право на Европейския съюз се проведе в две части – писмена предварителна част (written submissions) и устна (oral pleadings). Днес бяха устните пледоарии на отборите, като решението кой да спечели бе на отбор от най-изтъкнатите имена в областта на правото на Европейския съюз, сред които бяха съдии, генерални адвокати и рефендери от Съда в Люксембург, преподаватели от Университета в Кеймбридж и др.

Състезанието се организира съвместно от British Law Centre, Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Сдружението за международни състезания по право. От 1997 година всяко издание на състезанието се провежда в различна държава от Централна и Източна Европа. Тази година София бе домакин за втори път след 2010 година. Софийският университет победи в състезанието през 2011 г., а през 2015 г. и 2016 г. стигна до финал.

Мариела Богданова, Ана Петрова, Катрин Хауди, Еленор Шарпстън, Златина Гаджева, Цветелина Байрактарова – треньор, Стилияна Иванова – треньор, Александър Лешев

Тази година почетни гости и съдии на устните кръгове бяха Еленор Шарпстън, генерален адвокат за Великобритания в Съда на ЕС. Тя връчи и удостоверенията. В състава на оценителите бяха Александър Корнезов, съдия в Съда на ЕС, Микал Бобек, генерален адвокат за Чехия в Съда на ЕС, проф. д-р Николай Натов от СУ, Александър Дорич, възпитаник на Софийския университет, бивш състезател и треньор на отбори в СЕЕМС и в момента референдер към Съда на ЕС, както и много други изявени специалисти.

*Текстът е препубликуван от специализирания по правна тематика сайт Defakto.bg с тяхно разрешение. Заглавието е на редакцията на „Терминал 3“.

Заглавна снимка: От ляво на дясно – Златина Гаджева, Мариела Богданова, Цветелина Байрактарова – треньор, Стилияна Иванова – треньор, Ана Петрова, Александър Лешев.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.