SHARE

„Независимост не се откупува.“

Александър Малинов,
министър-председател

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.