SHARE

„На нас [Бог] ни отреди да управляваме България в името на благоденствието на българския народ“

Бойко Борисов, министър-председател на Република България