SHARE

27 април (Стенограмата от срещата за Изборния кодекс)
„Хайде да се върнем на това що е гражданство. Гражданството е връзката личност и неговата държава. Държавата има територия, в това число в границите ни и в дипломатически и консулски служби. Ние първо трябва да мислим за гражданите, които са в територията, как националната ни сигурност, интересите ни да бъдат съхранени. Извинявайте, но с примера от Гърция не виждам проблем за наш сънародник от Гърция да вземе един автобус и да си дойде за два часа, за да упражни правото си в България.“

 

16 октомври (извънредна пресконференция в Търговище)
„Най-важното е да бъдат гарантирани правата на всички български граждани, включително и на тези зад граница, да могат да упражнят правото си на глас. Това е моралното, справедливото решение. Винаги съм казвала, че дори да има 2-ма – 3-ма българи в чужбина, които искат да гласуват, те трябва да могат да го направят. Най-важно е правото на всеки да гласува на тези избори, ще се провежда и референдум.“