SHARE

„А дали да не засекретим и съда направо?!“

Велислав Величков
„Правосъдие за всеки“

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.